Familiepolitikk i endring? Betydningen av innvandring

Hva skjer med familiepolitikken når ikke alle jobber? Har innvandring betydning for nordiske velferdsordninger? Les mer om funnene i hovedfunnsgrafikken nedenfor. 

Publisert 8. jan. 2020 10:21 - Sist endret 9. jan. 2020 11:49