English version of this page

Utvalg og metode

CORE Topplederbarometer gis ut annet hvert år, med et tilhørende metodeark med informasjon om utvalgskriterier, datainnsamling, metode og mer.

Last ned siste utgave av metodearket:

Tidligere utgaver: 

For mer informasjon kontakt om CORE Topplederbarometer kontakt prosjektrådgiver Ruth Eva Jørgensen

Publisert 30. mai 2017 18:25 - Sist endret 11. aug. 2020 15:20