English version of this page

CORE Topplederbarometer

Hvordan er kjønnsbalansen i de 200 største selskapene? CORE Topplederbarometer kartlegger toppledergruppene i de største selskapene i norsk næringsliv – og følger utviklingen over tid.

Følg oss på twitter: #COREtoppleder

Se hovedresultater fra CORE Topplederbarometer 2018:

Last ned siste utgave av barometeret:  

Tidligere utgaver:

CORE Topplederbarometer er etablert på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet. Fra og med 2016 utgis barometeret annet hvert år. 

Spørsmål vedrørende CORE Topplederbarometer kan rettes til: likestilling@samfunnsforskning.no 

Publisert 30. mai 2017 18:22 - Sist endret 24. sep. 2018 15:05