CORE Topplederbarometer 2020

CORE Topplederbarometer kartlegger kjønnsfordelingen i styrer og topp­ledergrupper i de 200 største selskapene i norsk nærings­liv.

Flak
Publisert 11. aug. 2020 15:15 - Sist endret 7. sep. 2022 06:55