English version of this page

Hva skaper hindringer og muligheter for kjønnslikestilling i næringslivet?

Hvorfor er det så få kvinner på toppen av næringslivet i et av verdens mest likestilte land? Ni hovedfunn fra CORE næringslivsstudie synliggjør et paradoks: det er likestilte holdninger og satsninger, men likevel kjønnsforskjeller i karriere.

Illustrasjon av en mann på toppen av en stige, og en kvinne i bunnen av en stige
bilder
Av Erika Bruun
Publisert 10. mars 2022 08:39 - Sist endret 2. mai 2022 12:43