English version of this page

5 fakta om likestillingen i Norge

Norge er et av verdens mest likestilte land, men fortsatt er det systematiske ulikheter mellom kjønnene som påvirker mulighetene menn og kvinner får i samfunnet.

Kvinners timelønn er i snitt 89 kroner for hver hundrelapp menn tjener

Menn tjener mer enn kvinner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,5 prosent av kvinnelige pensjonister er minstepensjonister. Tallet for menn er 4,2 prosent.

Flest kvinnelige minstepensjonister

14 prosent av topplederne i Norges største selskaper er kvinner

Flest mannlige topplederer

40 prosent av kommunestyrerepresentantene i Norge er kvinner

Flest menn i kommunestyrer

85 prosent av norske arbeidstakere jobber i yrker som er manns- og kvinnedominerte

Kjønnsdelt arbeidsmarked

Publisert 18. mars 2021 14:39 - Sist endret 17. okt. 2022 13:58