English version of this page

Om oss

CORE – Senter for likestillingsforskning forsker på kjønnslikestilling, med særlig vekt på likestillingsutfordringer i arbeidslivet og samspillet mellom familie og arbeidsliv.

Illustrasjon av en mann og en kvinne som står på en vekt og illustrerer kjønnsbalanse

Senteret skal bidra med samfunnsvitenskapelig forskning av høy kvalitet og relevans om likestillingsutfordringer, videreutvikle metoder og modeller for kunnskaps- og nettverksbygging og forskningsformidling, med ambisjon om å fremme forskningen om kjønnslikestilling i hele Norge. CORE Topplederbarometer gjennomføres annethvert år, den siste versjonen ble publisert i 2020.

CORE er en del av Institutt for samfunnsforskning og trekker på ISFs lange tradisjoner for likestilling- og arbeidslivsforskning. Senteret finansieres av flere parter, blant annet Institutt for samfunnsforskning og Kulturdepartementet.

Vår forskning er fordelt på fem hovedtema: likestilling og karriere, kjønnsdelt arbeidsmarked, likestillingspolitikk, framtidens arbeidsliv og kjønnsbalanse i akademia.

Kjønnsbalanse i akademia ble et særlig viktig forskningsområde for oss da vi ble tildelt NORDICORE - Nordic Center for Research on Gender Equality in Research and Innovation, i 2017. NORDICORE er et femårig Nordic Center of Excellence med forskere fra hele Norden og skal forske på kjønnsbalanse i akademia. 

Publisert 16. mai 2017 13:56 - Sist endret 1. okt. 2021 10:06