English version of this page

Hovedfunnsgrafikk

Her finner du utvalgte forskningsfunn i form av enkle og illustrerende infografikk.

Brosjyre: Kjønnsskjev vurdering av kvalifikasjoner i akademia?

Kjønnsskjev vurdering av kvalifikasjoner i akademia?

Kvinner er underrepresenterte i professorstillinger, men en nedvurdering av kvinners kompetanse er ikke forklaringen på kjønnsforskjeller på professornivå.

Brosjyre: shefigures

SheFigures: Kvinner i akademia

Omtrent like mange kvinner som menn fullførte en doktorgrad i 2016 i Norden. Men på professornivå er situasjonen en annen. Her utgjør kvinner omtrent en fjerdedel av professorene. 

Brosjyre: Mangfold i akademia

Mangfold i akademia – hva er problemet?

Denne folderen peker på ulike aspekter ved mangfold i akademia.