Vivian Anette Lagesen

Vivian Anette Lagesen professor i teknologi- og vitenskapsstudier ved institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU. Lagesen er prosjektleder for NORDICORE-delprosjektet Likestilling nedenifra  - kjønnsbalanse mot 2025

For mer informasjon, se Lagesens profil på NTNUs hjemmesider.  

Publisert 5. juni 2017 12:26 - Sist endret 1. okt. 2019 17:29