English version of this page

Om

NORDICORE er et Nordic Center of Excellence, ved Institutt for samfunnsforskning. NORDICOREs forskning utføres av forskere fra hele Norden. 

NORDICORE er en del av CORE – Senter for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning og ledes av Mari Teigen.

Senteret består av fire arbeidspakker med ulike spørsmål knyttet til kjønnsbalanse i akademia.

NORDICORE Nordic Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation er et femårig Nordic Center of Excellence, finansiert av NordForsk.

Publisert 31. mai 2017 18:15 - Sist endret 5. mars 2019 10:16