Norwegian version of this page

Reports

2020

Halrynjo, S. & Fekjær, S. B. (2020). Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant økonomer: Likestilte idealer - kjønnsskjeve mønstre. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:9.

2018

Sørensen, S.Ø., Sørensen, K. H., Lagesen, V.A., Kristensen, G.K. (2018). "Verktøykasse" for bedre kjønnsbalanse. En håndbok for instituttledere som vil bedre kjønnsbalanse blant vitenskapelig ansatte. Rapport 2018:3 - Likestilling nedenfra, NTNU

Østbakken, K. M., Halrynjo, S., Kitterød, R. H. (2018). Foreldrepermisjon og likestilling. Foreldrepengeordningens betydning for likestilling i arbeidslivet og hjemme. Rapport 2018:15 - Institutt for samfunnsforskning.

2017

Teigen, M. & Reisel, L. (2017). Kjønnsbalanse på toppen? Sektorvariasjon i næringsliv, akademia, offentlig sektor og organisasjonsliv. Rapport 2017:11 - Institutt for samfunnsforskning.

Published May 25, 2021 9:16 AM - Last modified May 25, 2021 9:16 AM