English version of this page

Likestilling nedenifra – kjønnsbalanse mot 2025

Gjennom å kartlegge hva som skaper inkluderende kulturer for kvinner og menn, tar dette prosjektet sikte på å bidra til å øke kjønnsbalansen på professornivå ved institutter for NTNU.

Tidsramme: 2017 - 2020

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd/NTNU

Prosjektleder: Vivian Anette Lagesen


Dette prosjektet er et delprosjekt ved NORDICORE – Nordic Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation

Prosjektet «Likestilling nedenifra – kjønnsbalanse mot 2025» er finansiert av NFR og NTNU, og er et kombinert forsknings- og aksjonsforskningsprosjekt. Tolv institutter ved NTNU deltar i aksjonsforskningsprosjektet. Målet for prosjektet er å bedre kjønnsbalanse på professornivå (og også andre nivå) som følge av tiltak, bevisstgjøring og læring. Prosjektet ønsker å oppnå mer kunnskap rundt hva som bidrar til å skape et inkluderende og attraktivt miljø ved insituttene for både kvinner og menn og bedre forståelse av ulike typer tiltak som bidra til bedre kjønnsbalanse på alle nivåer. 

For mer informasjon om prosjektet og oversikt over alle prosjektdeltakere, besøk prosjektets egen hjemmeside.


Deltaker

Grad

E-post

Vivian Anette Lagesen Professor Send e-post
Siri Øyselbø Sørensen Forsker Send e-post
Sofia Moratti Postdoktor Send e-post
Knut Holtan Sørensen    
Svandis Benediktsdottir    
Henrik Karlstrøm    
Guro Korsnes Kristensen    

 

Publisert 27. sep. 2017 12:22 - Sist endret 4. okt. 2017 14:59