English version of this page

Forskningskarrierer og familie

Denne arbeidspakken studerer kjønnsforskjeller i forskningskarrierer og balanse mellom arbeid og familie.

Prosjektleder: Guðbjörg Linda Rafnsdóttir


Prosjektets formål:

Å studere kjønnsforskjeller i forskningskarrierer, samt alternativer til slike karrierer. Arbeidspakken tar sikte på å analysere karriereutviklingen og utforske påvirkning av internasjonal mobilitet og konkurranse for en akademisk karriere. Sentrale forskningsspørsmål er: Når og på hvilken måte skiller forskningskarrierene til menn og kvinner seg fra hverandre? Hvordan oppfatter menn og kvinner dynamikken mellom arbeid og familie i relasjon til krav og muligheter i og utenfor akademia?

Metode og data: 

Logtitunelle registerdata og dybdeintervjuer på Island, i Sverige og i Norge.

Publisert 29. juni 2018 08:47 - Sist endret 1. okt. 2019 16:49