Likestilling krever god forskningspolitikk

Den ferske tilstandsrapporten om høyere utdanning fra Kunnskapsdepartementet viser igjen at menn dominerer toppstillingene i akademia.

Tall fra Tilstandsrapport for høyere utdanning 2018. Illustrasjon: CORE.

Til tross for at 60 prosent av studentene og 53 prosent av stipendiatene er kvinner, har kvinner kun 30 prosent av dosent- og professorstillingene.

– I dag går de store forskningsmidlene til professorstillinger og det er problematisk at dette også er nivået som ikke fyller ambisjonene for kjønnsbalanse, sier Mari Teigen, leder for CORE og NORDICORE. 

Forskningspolitikk må legge til rette for likestillingsutvikling

Teigen er ikke overrasket over tallene, men trekker frem at disse tallene samtidig også reiser spørsmål om hvordan forskningspolitikken i større grad kan legge til rette for likestillingspolitikk.

Mari Teigen
Mari Teigen, leder for CORE og NORDICORE

– Publiseringspolitikk, internasjonalisering og eksellensialisering er alle eksempler på viktige forskningspolitiske tendenser, som vi må tro kan få ulik betydning for kvinners og menns karriereløp.

I NORDICORE, vårt nordiske Centre of Excellence, forsker vi blant annet på hvordan forskningspolitikk kan være med på å hindre og fremme kjønnsbalanse i akademia ved å legge rammene for hvordan akademiske karriereløp utvikles i mer eller mindre gode løp.

– Kritisk analyse av forskningspolitikken og av hvordan den spiller med eller mot likestillingsutviklingen bør ha høy prioritet. Dette er spørsmål som vi er opptatt av i NORDICORE – og hvor vi ser fram til å følge debatten videre.

Av Christina Stoltenberg
Publisert 9. mai 2018 16:13 - Sist endret 9. mai 2018 16:13