Arbeid for et mangfoldig akademia fortsetter

Komité for kjønnsbalanse og mangfold fortsetter arbeidet med et mer mangfoldig akademia – denne gangen med forsker Julia Orupabo på laget.

– Det er veldig spennende å kunne jobbe med de problemstillingene jeg vanligvis forsker på. I komiteen er en viktig oppgave å gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til endring, og det er en litt annen inngang til problematikken enn det jeg vanligvis har som forsker, forteller Orupabo som ser frem til å delta i komiteens arbeid.

Julia Orupabo
Julia Orupabo ser frem til å jobbe med mangfoldstematikken som nytt medlem i Kif-komiteen.

Komiteen for kjønnsbalanse og mangfold (Kif-komiteen) jobber med å finne tiltak, løsninger og anbefalinger på hvordan forskningssektoren kan jobbe for mer mangfold og kjønnsbalanse i forskningssektoren. Komiteen skal bidra til en generell bevisstgjøring omkring problemstillinger knyttet til mangfold og inkludering i forskningssystemet, og dens viktigste oppgave skal være arbeid med kjønn og etnisitet.

Komiteen er utnevnt av Kunnskapsdepartementet og fra og med 2018 er Julia Orupabo, forsker ved ISF og CORE, et av de nye medlemmene i komiteen.

Spennende for NORDICORE

Kjønnsbalanse i akademia er også viktige problemstillinger for vårt Nordic Centre of Excellence, NORDICORE, som forsker på kjønnsbalanse og likestilling i akademia. Orupabo er også en av prosjektlederne i NORDICORE.

– Forskning fra NORDICORE vil være relevante innspill til komiteens arbeid. Samtidig vil min deltagelse i komiteen gi kunnskap som vil være viktig for vår forskning i  NORDICORE. Komiteen består av forskere og aktører fra ulike disipliner, og det tror jeg er et kjempegodt utgangspunkt for å gripe an disse problemstillingene og komme frem til gode løsningsforslag, sier Orupabo.

Av Christina Stoltenberg
Publisert 8. des. 2017 14:54 - Sist endret 11. des. 2017 16:15