Norwegian version of this page

Reports

2018

2017

 

 

2016

 

 • Halrynjo, Sigtona & Kitterød, Ragni Hege (2016). Fedrekvoten – norm for fedres permisjonsbruk i Norge og Norden. En litteraturstudie.Fulltekst i vitenarkiv.

 

 • Halrynjo, Sigtona & Kitterød, Ragni Hege (2016). Deling av foreldrepermisjon: Konsekvenser av arbeid-familietilpasning og velferd i Norge og Norden. En litteraturstudie. Fulltekst i vitenarkiv.
   
 • Kitterød, Ragni Hege (2016). The organisation and division of caregiving work among parents in Norway. Evidence from focus groups with full-time working mothers and fathers. Report from the Gender Pay Gap and Gender Care Gap Project. Report 2016:03. Fulltekst i vitenarkiv.
   
 • Orupabo, Julia & Kitterød, Ragni Hege (2016).Understandings and discussions regarding the gender pay gap in Norway. Report by the gender pay gap and gender care gap project. Fulltekst i vitenarkiv
   
 • Østbakken, Kjersti Misje (2016). Likestilling og verdiskaping : om kvinners yrkesdeltakelse og dens betydning for økonomisk vekst. Fulltekst i vitenarkiv

2015

 

 • Teigen, Mari (red.) (2015.Kjønnsbalanse i bedriftsstyrer: Sammendrag av kunnskap om virkninger av lovkrav om kjønnsbalanse. Fulltekst i vitenarkiv
   
 • Teigen, Mari (ed.)(2015). Gender balance on company boards: a summary from a research project about the impact of the Norwegian gender quota legislation. Fulltekst i vitenarkiv
   
 • Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2016). Kvinner i lokalpolitikk 2015 : En statusevaluering. Fulltekst i vitenarkiv

2014

 • Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? En kunnskapsstatus. Fulltekst i vitenarkiv.

2013

 • Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2013). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn : Hva har skjedd på 2000-tallet?. Fulltekst i vitenarkiv

 

 • Reisel, Liza & Brekke, Idunn (2013).Kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv : Status og årsaker. Fulltekst i vitenarkiv.
Published Sep. 13, 2018 9:21 AM - Last modified Sep. 13, 2018 9:23 AM