Norwegian version of this page

Books

Bok. Tittel: Europeisering av nordisk likestillingspolitikkEuropeisering av nordisk likestillingspolitikk

Holst, Cathrine; Skjeie, Hege; Teigen, Mari (red.) (2019). Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4. 249 s.

 

 

Bok. Tittel: Work fimaly dynamicsWork-Family Dynamics 

Brandth, Berit; Halrynjo, Sigtona & Kvande, Elin (ed.) (2017). Work-Family Dynamics: Competing logics of regulation, economy and morals. Routledge.  ISBN 978-1-138-86007-0.  211 s.

 

 

Bok. Tittel: Ulik likestilling i arbeidslivetUlik likestilling i arbeidslivet

Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (red.) (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  341 s.

 

 

 

Bok. Tittel: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber. Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber

Orupabo, Julia (2016). Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49952-5.  170 s.

 

 

Bok. Tittel: Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringslivVirkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv

Teigen, Mari (red.) (2015). Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  216 s.

 

 

Bok. Tittel: Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedetKjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet

Reisel, Liza & Teigen, Mari (red.) (2014). Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-48088-9.  240 s.

 

 

Bok. Tittel: Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives

Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (ed.) (2012). Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78052-672-0.  265 s.

 

 

 

Published June 7, 2017 12:24 PM - Last modified Oct. 23, 2020 2:04 PM