Norwegian version of this page

Articles and book chapters

2021

Barth, E., Kerr, S. P., & Olivetti, C. (2021). The dynamics of gender earnings differentials: Evidence from establishment data. European Economic Review, 134, https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2021.103713  

Barth, E., Moene, K. O. (Kalle), & Pedersen, A. W. (2021) Rising Inequality in the Egalitarian Nordics. In G. Fischer & R. Strauss (Ed.), Europe's Income, Wealth, Consumption, and Inequality (kap. 6). Oxford University Press.

Barth, E., & Østbakken, K. M. (2021). Fortsatt polarisering i det norske arbeidsmarkedet?. Søkelys på arbeidslivet, 38(1), 23-40. https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2021-01-02  

Bergh, J., & Karlsen, R. (2021). Norway: Political Developments and Data in 2020. European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 60(1), 295-302. DOI: 10.1111/2047-8852.12325  

Brekke, J. P. (2021). Informing hard-to-reach immigrant groups about COVID-19—Reaching the Somali population in Oslo. Journal of Refugee Studies. DOI: 10.1093/jrs/feab053

Ellingsæter, A. L., & Kitterød, R. H. (2021). Den «uferdige» revolusjonen: Hva betyr utdanning for fedres familiearbeid?. Tidsskrift for samfunnsforskning, 62(1), 27-50. https://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2021-01-02  

Ellingsæter, A. L., Kitterød, R. H., & Hansen, M. N. (2021). How does parental time relate to social class in a Nordic welfare state? Acta Sociologicahttps://doi.org/10.1177/00016993211052079

Giani, M., Hope, D., & Skorge, Ø. (2021). Household education gaps and gender role attitudes. Political Science Research and Methods, 1-8. doi: 10.1017/psrm.2021.16

Grødem, A. S. (2021). Vinneren tar alt? Fordelingsvirkninger av det nye norske pensjonssystemet. Søkelys på arbeidslivet, 38(2), 99-114. https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2021-02-02  

Grødem, A. S., & Kitterød, R. H. (2021). Retirement anticipation-gendered patterns in a gender-equal society? A study of senior workers in Norway. Journal of Women & Aging, 1-22. https://doi.org/10.1080/08952841.2021.1944753  

Grødem, A., & Kitterød, R. (2021). Older workers imagining retirement: The collapse of agency, or freedom at last? Ageing and Society, 1-19. doi:10.1017/S0144686X20002044

Halrynjo, S., & Blair-Loy, M. (2021). Women’s Underrepresentation in Corporate Power in Norway and US: Beyond In-group Favoritism. Nordic Journal of Working Life Studies, 11(S7). https://doi.org/10.18291/njwls.128592  

Holst, C., & Teigen, M. (2021). Silenced at the border: Norwegian gender-equality policies in national branding. In E. Larsen, S. M. Moss & I. Skjelsbæk (Ed.), Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region (pp. 153-172). Routledge.

Holst, C., & Langvatn, S. A. (2021). Descriptive representation of women in international courts. Journal of Social Philosophy. https://doi.org/10.1111/josp.12445  

Kitterød, R. H., Grødem, A. S., & Pedersen, A. W. (2021). Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet–verdikamp eller økonomisk egeninteresse?. Tidsskrift for velferdsforskning, 24(3), 1-16. https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2021-03-02 

Midtbøen, A. H., & Nadim, M. (2022). Navigating to the Top in an Egalitarian Welfare State: Institutional Opportunity Structures of Second-generation Social Mobility. International Migration Review, 56(1), 97–122. https://doi.org/10.1177/01979183211014829  

Mustosmäki, A., Reisel, L., Sihto, T., & Teigen, M. (2021). Gendered labor market (dis) advantages in Nordic welfare States: Introduction to the theme of the special issue. Nordic Journal of Working Life Studies, 11(S7). https://doi.org/10.18291/njwls.129190  

Myklebust, R. B., Seehuus, S. M. J., & Strømme, T. B. (2021) Betydningen av kjønn og skoleprestasjoner for utdannings- og arbeidsmarkedsutfall. In R. J. Krumsvik (Ed.) Hva vet vi om skoleprestasjoner: Ulike perspektiver på skolegang og skoleprestasjoner (s. 229- 246). Fagbokforlaget

Orupabo, J. (2022). Enacting efficient care within a context of rationalisation. The Sociological Review, 70(1), 57–73. https://doi.org/10.1177/00380261211052390   

Orupabo, J., & Mangset, M. (2021). Promoting Diversity but Striving for Excellence: Opening the ‘Black Box’ of Academic Hiring. Sociologyhttps://doi.org/10.1177/00380385211028064  

Orupabo, J. (2021). Hverdagsmotstand: den skjulte kampen om anerkjennelse. In J. Ljunggren & M. N. Hansen (Ed.), Arbeiderklassen (s. 257–271). Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202646240.

Orupabo, J. (2021). Spranget fra hvem som er rasist, til når, hvor og hvordan. Tidsskrift for samfunnsforskning, 62(1), 116-120. https://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2021-01-10 

Saglie, J., Bergh, J., Gitlesen, J. P. & Rommetvedt, H. (2021). Hva skjedde ved valget? Nasjonale trender og lokale variasjoner. In J. Saglie, S. B. Segaard & D. A. Christensen (Ed.), Lokalvalget 2019 Nye kommuner – nye valg? (Kap. 2, s. 27–61). Cappelen Damm Akademisk

Schøne, P., & Strøm, M. (2021). International labor market competition and wives’ labor supply responses. Labour Economics, 70https://doi.org/10.1016/j.labeco.2021.101983  

Seehuus, S. (2021). Gender differences and similarities in work preferences: Results from a factorial survey experiment. Acta Sociologicahttps://doi.org/10.1177%2F00016993211060241  

Segaard, S. B. & Rommetvedt, H. (2021). Hvem skal bestemme for oss? In J. Saglie, S.B Segaard & D.A. Christensen (Ed.) Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg? (s. 171-200) Cappelen Damm Akademisk.

Skorge, Ø.S. (2021), Mobilizing the Underrepresented: Electoral Systems and Gender Inequality in Political Participation. American Journal of Political Sciencehttps://doi.org/10.1111/ajps.12654  

Skorge, Ø. S., & Rasmussen, M. B. (2021). Volte-Face on the Welfare State: Social Partners, Knowledge Economies, and the Expansion of Work-Family Policies. Politics & Societyhttps://doi.org/10.1177/00323292211014371  

Teigen, M. (2021). The making and circulation of corporate quotas. In H. Byrkjeflot, L. Mjøset, M. Mordhorst, K. Petersen (Ed.) The Making and Circulation of Nordic Models, Ideas and Images (s. 192-208). Routledge.

Wagner, I., & Teigen, M. (2021). Egalitarian inequality: Gender equality and pattern bargaining. Gender, Work & Organization, 1– 16. https://doi.org/10.1111/gwao.12774

Wagner, I., & Teigen, M. (2022). The Gendered Nature of Pattern Bargaining: Leeway for Change?. In A. Elomäki, J. Kantola and P. Koskinen Sandberg (Ed.) Social Partners and Gender Equality (s. 29-47). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81178-5_2   

Wagner, I & Teigen, M. (2021) The Gendered Nature of Pattern Bargaining. In A. Elomäki, J. Kantola & P. Koskinen Sandberg (Ed.) Social Partners, Power and (In)Equality in Europe – Gendered Corporatism in Times of Neoliberalization. Palgrave Macmillan 

Windwehr, J., Duvander, A. Z., Ellingsæter, A. L., Eydal, G. B., Humer, Ž., & Nakazato, H. (2021). The Nordic Model of Father Quotas in Leave Policies: A Case of Policy Transfer?. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society. https://doi.org/10.1093/sp/jxaa041

Østbakken, K. M., & Frisell, M. M. (2021). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn – hvilken rolle spiller bedriften?. Tidsskrift for kjønnsforskning, 45(1), 21-38. https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2021-01-03

2020

Agustin, L. R., Borchorst, A. & Teigen, M. (2020) Virksomhedskvotering i Danmark og Norge. Debatter om demokrati, retfærdighed og ligestilling. I: A. Borchorst og D. Dahlerup (red.), Konflikt og konsensus. Det danske ligestillingspolitiske regime (s. 109 – 136)København: Frydenlund Academic

Bergsvik, J., Kitterød, R. H., & Wiik, K. A. (2020). Parenthood and Couples' Relative Earnings in Norway. European Sociological Review. 36(2), s 218- 235 . doi: 10.1093/esr/jcz062  

Carlsson, M., Finseraas, H., Midtbøen, A. H., & Rafnsdòttir, G. L. (2020). Gender Bias in Academic Recruitment? Evidence from a Survey Experiment in the Nordic Region. European Sociological Review. doi: 10.1093/esr/jcaa050

Ellingsæter, A. L. (2020). Fedrekvotepolitikkens dynamikk. Tidsskrift for samfunnsforskning, 61 (4), 323-342. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-04-01  

Ellingsæter, A. L. (2020). Conflicting Policy Feedback: Enduring Tensions over Father Quotas in Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. 2020, doi: 10.1093/sp/jxaa027

Cools, S.; Flatø, M. & Kotsadam, A. (2020). Jobs and Intimate Partner Violence - Evidence from a Field Experiment in Ethiopia. Journal of Peace Research. doi: 10.1177/2F0022343319880252 

Holst, C. (2020). Fra Helga Hernes til #metoo. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341 (1) doi: 10.18261/issn.1891-1781-2020-01-06

Iversen, T, Rosebluth, F. M., & Skorge, Ø. S. (2020). The dilemma of gender equality: How labor market regulations devides women by class. Daedalus140(1), s. 86-99. doi: 10.1162/daed_a_01775 

Kitterød, R. H. & Pedersen, A. W. (2020). Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen?. Tidsskrift for samfunnsforskning61(3), s 199-221. doi: 10.18261/issn.291X-2020-03-01 

Kitterød, R. H. & Nadim, M. (2020). Embracing gender equality: Gender-role attitudes among second-generation immigrants in Norway. Demographic Research42, s 411-440. doi: 10.4054/DemRes.2020.42.14 

Kitterød, R. H. & Lidén, H. (2020). Children in dual-residence arrangements: Exploring discourses of fairness and children's best interest in Norway. Children & society. s. 1- 14 . doi: 10.1111/chso.12424

Lidén, H. & Kitterød, R. H. (2020). To forskjellige hjem – Barn om delt bosted. Norsk Antropologisk Tidsskrift31(1-2), s 35- 47 . doi: 10.18261/issn.1504-2898-2020-0102-04

Ljunggren, J. & Orupabo, J. (2020) “Moving beyond: Narratives of higher educational aspirations among descendants of immigrants' undergoing vocational training” British Journal of Sociology of Education. 41 (5), s.701-716. doi: 10.1080/01425692.2020.1776593

Markussen, S. & Strøm, M. (2020). Children and labor market outcomes: separating the effects of the first three children. Journal of Population Economics. doi: 10.1007/s00148-020-00807-0

Rasmussen, M. B. & Skorge, Ø. S. (2020). The business of change: Employers and work-family policy reforms, i Dennie Oude Nijhuis (red.), Business Interests and the Development of the Modern Welfare State. Routledge. ISBN 9780815377917. 10.

Reisel, L., Nadim, M. & Brekke, I. (2020). The impact of having a child with special needs: Labour market adaptations of immigrant and majority mothers. Acta Sociologica. doi: 10.1177/0001699320971695

Segaard, S. B. & Saglie, J. (2020). A gender-generation gap in political representation? The contingent impact of preference voting in Norwegian municipal elections. Local Government Studies. doi: 10.1080/03003930.2020.1797691 

Wagner, I. (2020). Equal Pay for Work of Equal Value? Iceland and the Equal Pay Standard. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, jxaa032, 2020. 1-20. doi: 10.1093/sp/jxaa032

2019

Barth, E., Cools, S. & Strøm, M. (2019). Geografisk variasjon i sosial mobilitet: Polarisering i arbeidslivet, fraflytting og mødres yrkesaktivitet. Tidsskrift for samfunnsforskning, 60(3), 300-308. https://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2019-03-08

Bergsvik, J., Kitterød, R. H. & Wiik, K. A. (2019). Parenthood and Couples’ relative Earnings in Norway. European Sociological Review, 1-18. https://doi.org/10.1093/esr/jcz062

Eklund, L., Ellingsaeter, A. L., Li, X., Lin, H., & Berggren, K. (2019). Parenting, Family Policy and Gender. I Gendered Dimensions of Welfare in China and the Nordic Region - Feminist transformations, visions and recommendations (s. 8-9). København: Nordic Institue of Asian Studies. https://doi.org/10.5281/zenodo.3228016

Ellingsæter, A. L., & Jensen, R. S. (2019). Politicising Women’s Part-Time Work in Norway: A Longitudinal Study of Ideas. Work, Employment and Society, 33(3), 444–461. https://doi.org/10.1177/0950017018821277

Ellingsæter, A. L., Kitterød, R. H., & Østbakken, K. M. (2019). Immigrants and the ‘caring father’: Inequality in access to and utilisation of parental leave in Norway. Ethnicities. https://doi.org/10.1177/1468796819890109

Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and People: Challenges to Democracy, In Fredrik Engelstad; Trygve Jens Gulbrandsen; Marte Mangset & Mari Teigen (ed.),  Elites and people: Challenges to democracy.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.  [Introduction].  s 1 - 13

Finseraas, H., & Skorge, Ø. S. (2019). “The Miracle Tablet Maybe”: Legalization of the Pill and Women’s Childbearing and Career Decisions. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 26(2), 276–298, https://doi.org/10.1093/sp/jxz005  

Halrynjo, S., Kitterød, R. H., & Pedersen, A. W. (2019). A woman’s cause? Popular attitudes towards pension credits for childcare in Norway. European Journal of Social Security, 21(3), 241–261. https://doi.org/10.1177/1388262719869065

Hellevik, T., Hellevik, O. & Østbakken, K. M. (2019). Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær. Søkelys på arbeidslivet, 36(1-2), 79-99. https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2019-01-02-05

Holst, C., Skjeie, H. & Teigen M. (2019). Likestillingspolitikk og europeisk integrasjon. I M. Teigen, C. Holst & H. Skjeie (Red.). Europeisering av nordisk likestillingspolitikk (s. 11-34). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Holst, C. (2019). Ekspertifisering og europeisering i norske likestillingsutredninger. I M. Teigen, C. Holst & H. Skjeie (Red.). Europeisering av nordisk likestillingspolitikk (s. 149-169). Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Kitterød, R. H. & Halrynjo S. (2019). Mer likestilling med fedrekvote? Naturlige eksperimenter i norsk kontekst. Tidsskrift for kjønnsforskning, 43(2), 71-89. https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2019-02-02

Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari & Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques, In Fredrik Engelstad; Trygve Jens Gulbrandsen; Marte Mangset & Mari Teigen (ed.),  Elites and people: Challenges to democracy.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.  Part III. Elites and populism.  s 203 - 222

Mastekaasa, A., Dale-Olsen, H., Hellevik, T., Løset, G. K., & Østbakken, K. M. (2019). Gender difference in sickness absence: Do managers evaluate men and women differently with regard to the appropriateness of sickness absence? Scandinavian Journal of Public Health. https://doi.org/10.1177/1403494819890783

Midtbøen, A. H. & Teigen, M. (2019). Verdipolarisering i norsk kontekst? Avstand mellom elite og befolkning i holdninger til innvandring og likestilling. Politica - Tidsskrift for politisk videnskab, 51(1), 61-81. http://hdl.handle.net/11250/2584679

Mohn, F. A. (2019). Marriage migration and the economic trajectories of first- and second-generation immigrants in Norway. Acta Sociologica. https://doi.org/10.1177/0001699319841668

Nadim, M., & Fladmoe, A. (2019). Silencing Women? Gender and Online Harassment. Social Science Computer Review. https://doi.org/10.1177/0894439319865518

Orupabo, J., & Nadim, M. (2019). Men doing women's dirty work: Desegregation, immigrants and employer preferences in the cleaning industry in Norway. Gender, Work & Organization, 1-15. https://doi.org/10.1111/gwao.12378

Orupabo, J., Drange, I. & Abrahamsen, B. (2019). Multiple frames of success: how second-generation immigrants experience educational support and belonging in higher education. Higher Education, 1-17. https://doi.org/10.1007/s10734-019-00447-8

Rasmussen, M. B. & Skorge, Ø. S. (2019). The business of change: Employers and work-family policy reforms”, I D. O. Nijhuis (Red.). Business Interests and the Development of the Modern Welfare State. London: Routledge.

Reisel, L., Østbakken, K. M., & Attewell, P. (2019). Dynamics of Claims Making and Gender Wage Gaps in the United States and Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 26(1), 164-187. https://doi.org/10.1093/sp/jxy019

Schøne, P., Simson, K. & Strøm, M. (2019). Peer gender and educational choices. Empirical Economics, 1-35.  https://doi.org/10.1007/s00181-019-01697-2

Skjeie, H., Holst, C. & Teigen, M. (2019). Splendid Isolation? On How a Non-member Is Affected by - And Affects - EU Gender Equality Policy. I M. Dustin, N. Ferreira & S. Millns (Red.). Gender and Queer Perspectives on Brexit (s. 439-461). Palgrave Macmillan.

Skjeie, H., Holst, C. & Teigen, M. (2019). Helt isolert? Hvordan Norge påvirkes av - og selv påvirker - EUs likestillingspolitikk. I M. Teigen, C. Holst & H. Skjeie (Red.), Europeisering av nordisk likestillingspolitikk (s. 218-237). Oslo: Gyldendal akademisk

Skorge, Ø. (2019). The Demand for Work-Family Policies in Advanced Capitalist Democracies, I F. Engelstad, C. Holst & G. C. Aakvaag (Red.), Democratic State and Democratic Society: Institutional Change in the Nordic Model. Berlin: De Gruyter.

Teigen, M., Holst, C. & Skjeie, H. (Red.). (2019). Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Teigen, M. & Karlsen, R. (2019). Influencing Elite Opinion on Gender Equality through Framing: A Survey Experiment of Elite Support for Corporate Board Gender Quotas. Politics & Gender, 1-24. https://doi.org/10.1017/S1743923X19000060

Teigen, M. & Skjeie, H. (2019). Den nordiske likestillingsmodellen: Statistikk og politikk, I M. Teigen, C. Holst & H. Skjeie (Red.), Europeisering av nordisk likestillingspolitikk (s. 36-56). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Teigen, M., Skjeie, H. & Karlsen, R. (2019). Framing and feedback: increased support for gender quotas among elites. European Journal of Politics and Gender, 2(3), 399-418. https://doi.org/10.1332/251510819X15639713867651

2018

Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2018). Closing the gender gap in pensions: A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system. Journal of European Social Policy. doi: 10.1177/0958928717754296 Fulltekst i vitenarkiv

Løset, Gøril Kvamme; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Mastekaasa, Arne; von Soest, Tilmann & Østbakken, Kjersti Misje (2018). Gender equality in sickness absence tolerance: Attitudes and norms of sickness absence are not different for men and women. PLoS ONE 13(8) . doi: 10.1371/journal.pone.0200788 Fulltekst i vitenarkiv.

Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje & Attewell, Paul (2018). Dynamics of Claims Making and Gender Wage Gaps in the United States and Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. doi: https://doi.org/10.1093/sp/jxy019

2017

Bloksgaard, Lotte & Halrynjo, Sigtona (2017). Nye muligheder, nye krav – arbejdslivskulturer under forandring, I: Pernille Tanggaard Andersen & Michael Hviid Jacobsen (red.),  Kultursociologi og kulturanalyse.  Hans Reitzels Forlag.  ISBN 9788741260570.  Kapittel 9.  s 247 - 270

Brekke, Idunn & Nadim, Marjan (2017). Gendered effects of intensified care burdens: Employment and sickness absence in families with chronically sick or disabled children in Norway. Work, Employment and Society 31(3), s 391- 408 . doi: 10.1177/0950017015625616 Fulltekst i vitenarkiv

Cools, Sara; Schøne, Pål & Strøm, Marte (2017). Forskyvninger i skolestart: Hvilken rolle spiller kjønn og sosial bakgrunn?. Søkelys på arbeidslivet 34(4), s 273- 289. doi:10.18261/issn.1504-7989-2017-04-03 Fulltekst i vitenarkiv.

Cools, Sara & Hart, Rannveig Kaldager (2017). The Effect of Childhood Family Size on Fertility in Adulthood: New Evidence From IV Estimation. Demography 54(1), s 23- 44-doi: 10.1007/s13524-016-0537-z

Cools, Sara & Kotsadam, Andreas (2017). Resources and Intimate Partner Violence in Sub-Saharan Africa. World Development 95, s 211- 230 . doi:10.1016/j.worlddev.2017.02.027 Fulltekst i vitenarkiv.

Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege & Lyngstad, Jan (2017). Universalising Childcare, Changing Mothers' Attitudes: Policy Feedback in Norway. Journal of Social Policy 46(1), s 149- 173 . doi: 10.1017/S0047279416000349

Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Hva fremmer en likestilt lokalpolitikk? Et lokalt perspektiv . Tidsskrift for samfunnsforskning 58(1), s 84- 104 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-04

Goldin, Claudia; Kerr, Sari Pekkala; Olivetti, Claudia & Barth, Erling (2017). The Expanding Gender Earnings Gap: Evidence from the LEHD-2000 Census. The American Economic Review 107(5), s 110- 114. 

Grødem, Anne Skevik (2017). Farvel til den barnevennlige velferdsstaten?, I: Stian Carstens Bendiksen; Sverre Helseth & Charlotte Lundgren (red.),  Oppvekstrapporten 2017. Økte forskjeller - gjør det noe?.  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.  ISBN 978-82-8286-317-9.  Artikkel 10.  s 184 - 200

Grødem, Anne Skevik (2017). Family-oriented policies in Scandinavia and the challenge of immigration. Journal of European Social Policy 27(1), s 77- 89. doi:10.1177/0958928716673315 Fulltekst i vitenarkiv.

Halrynjo, Sigtona & Lyng, Selma Therese (2017). Fathers' Parental leave and Work-Family Division in Norwegian Elite Professions, In Brigitte Liebig & Mechtild Oechsle (ed.),  Fathers in work organizations : inequalities and capabilities, rationalities and politics. Verlag Barbara Budrich.  ISBN 978-3-8474-0703-4.  Kapittel.  s 61 - 82

Halrynjo, Sigtona (2017). Exploring the career model within the Nordic work-family model, In Berit Brandth; Sigtona Halrynjo & Elin Kvande (ed.),  Work-Family Dynamics : Competing logics of regulation, economy and morals.  Routledge.  ISBN 978-1-138-86007-0.  Chapter 12.  s 189 - 208

Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Children and the Gender Gap in Management. Labour Economics.doi: 10.1016/j.labeco.2017.05.009

Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Kjønnsforskjeller i ledelse: Kohort eller -livsløp?. Søkelys på arbeidslivet 34(1-2), s 95- 107 . doi: 10.18261/issn-1504-7989-2017-01-02-06

Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2017). Benevolent Contestations: Mainstreaming, Judicialization, and Europeanization in the Norwegian Gender+ Equality Debate, In Heather MacRae & Elaine Weiner (ed.),  Towards Gendering Institutionalism.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 9781783489961.  Chapter 6.

Kvande, Elin; Brandth, Berit & Halrynjo, Sigtona (2017). Integrating work and family: changing institutions and competing logics, In Berit Brandth; Sigtona Halrynjo & Elin Kvande (ed.),  Work-Family Dynamics : Competing logics of regulation, economy and morals.  Routledge.  ISBN 978-1-138-86007-0.  Chap 1.  s 1 - 16.

Nadim, Marjan (2017). Familien som ressurs eller hinder? Etterkommerkvinners deltagelse i arbeid . Norsk sosiologisk tidsskrift 1(1), s 35- 52 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-01-03

Seehuus, Sara Marie Jorunn & Reisel, Liza (2017). Betydningen av sosial bakgrunn for kjønnsdeling i høyere utdanning. Tidsskrift for samfunnsforskning 58(3), s 284- 310

Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2017). Mindre spesialisering med fedrekvote? Foreldrepermisjonens potensial for å endre arbeidsdelingen blant foreldre . Tidsskrift for samfunnsforskning 58(3), s 311- 333 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-03-03 Fulltekst i vitenarkiv

Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2017). Benevolent Contestations: Mainstreaming, Judicialisation, and Europeanization in the Norwegian Gender+ Equality Debate, In Heather MacRae & Elaine Weiner (ed.),  Towards Gendering Institutionalism.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 9781783489961.  Chapter 6.  s 121 - 143

Teigen, Mari (2017). Er dette det norske samfunn?. Tidsskrift for samfunnsforskning. 58(02), s 232- 235 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-02-07

Teigen, Mari & Skjeie, Hege (2017). The Nordic Gender Equality Model, I: Oddbjørn P. Knutsen (red.),  The Nordic Models in Political Science. Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  5.  s 125 - 147.

2016

Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West & Teigen, Mari (2015). En kvinnevennlig pensjonsreform? Likestillingsperspektiver i den norske pensjonsreformdebatten.Tidsskrift for velferdsforskning 18(3), s 164- 178.

Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege & Wiik, Kenneth Aarskaug (2016). Forsørgermønstre blant par – likestilling eller spesialisering?. Søkelys på arbeidslivet 33(4), s 379- 402 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-04-06

Ellingsæter, Anne Lise (2016). Mødre og jobb - i evig ubalanse?, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 2.  s 37 - 53

Finseraas, Henning; Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2016). School enrolment and mothers’ labor supply: evidence from a regression discontinuity approach. Review of Economics of the Household.  s 1- 18 . doi: 10.1007/s11150-016-9350-0

Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Likestilling i framtidas arbeidsliv?, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 15.  s 299 - 309.

Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 1.  s 13 - 36.

Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2015). Hvorfor så få kvinner på toppen i norsk næringsliv? En analyse av hva topplederne selv sier. Søkelys på arbeidslivet 32(1-2), s 111- 136.

Kitterød, Ragni Hege; Lidén, Hilde; Lyngstad, Jan & Wiik, Kenneth Aarskaug (2016). Delt bosted for barna etter samlivsbrudd - en praksis for folk flest?. Sosiologisk Tidsskrift 24(1), s 27- 50 . doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-01-02

Kitterød, Ragni Hege & Rønsen, Marit (2016). Innebærer den moderne farsrollen et "second shift" for far? Samlet arbeidstid blant foreldre med ulike yrkestilpasninger, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  5.  s 99 - 121

Kitterød, Ragni Hege (2016). Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkesarbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn, bind 2.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490215.  24.  s 234 - 259

Nadim, Marjan (2016). Det mannlige forsørgeridealet under press. Forestillinger om småbarnsmødres arbeid blant etterkommere av innvandrere, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 7.  s 142 - 161

Von Simson, Kristine (2016). Frafall i yrkesfag blant jenter og gutter : arbeidsmarkedets betydning, I: Kaja Reegård & Jon Rogstad (red.),  De frafalne: Om frafall i videregående opplæring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48109-1.  Kapittel 3.  s 62 - 88

Please visit our norwegian website for list of all publications.

Published June 7, 2017 12:24 PM - Last modified Feb. 23, 2022 1:24 PM