Tallenes tale: Ny CORE-indikator for kjønn og lønn

– Timelønn er det sentrale målet for å forklare kjønnsforskjeller i lønn, sier samfunnsøkonom Kjersti Misje Østbakken. Indikatoren viser at kjønnsforskjellene er størst på lønnstoppen.

LØNNSGAP: Kvinner tjener 88 kroner for hver hundrelapp menn tjener. Klikk på bildet for å se alle tallene bak indikatoren.

Forsker II og samfunnsøkonom Kjersti Misje Østbakken ved CORE og Institutt for samfunnsforskning har fulgt utviklingen til lønnsgapet over tid.

Hun står bak den nye CORE-indikatoren for kjønn og lønn – som viser beregninger for forskjellene i timelønn.

Den nye indikatoren viser lønnsforskjellen for én times arbeid

Østbakken etterlyser økt kunnskap om tallene bak lønnsgapet.

– Forskjellen i kvinners og menns årslønn er større enn forskjellen i timelønn. En del av årslønnsforskjellen kommer av at en større andel sysselsatte kvinner jobber deltid. Dermed har de lavere utbetalt lønn i løpet av et år, sier Østbakken.

Kan vi med andre ord skrote oversikten over årslønn eller bruttomånedslønn, og si at den blir for unyansert når den tar for seg heltid- og deltidsproblematikken?

– Forskjeller i årslønn og andre inntektsmål er godt egnet til å si noe om hvordan de økonomiske ressursene fordeles mellom kvinner og menn. Timelønnsforskjellen er imidlertid best egnet til å si noe om forskjellen i avlønning for én times arbeidsinnsats. Her finner vi at kvinner i snitt tjener 88 prosent av hva menn per time, påpeker Østbakken.

Forsker Kjersti Misje Østbakken har tatt for seg timelønnsforskjellene mellom kvinner og menn.
Forsker Kjersti Misje Østbakken har tatt for seg timelønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Skyldes det kjønnsdelte arbeidsmarkedet – og en uforklart forskjell

Indikatoren viser at 45 prosent av denne lønnsforskjellen kan forklares av at kvinner og menn befinner seg i ulike deler av arbeidsmarkedet.

– Dette betyr at menn jobber i yrker og bransjer som i gjennomsnitt betaler bedre. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er en av de viktigste forklaringene på timelønnsforskjellene mellom kvinner og menn – det forklarer nesten halve lønnsgapet. Når vi sammenligner kvinner og menn som jobber i samme yrke, i samme næring, i samme sektor, som har like lang utdanning og er like gamle – utgjør kvinners timelønn 93,5 prosent av menns. Denne resterende forskjellen er imidlertid uforklart. Her behøver vi mer forskning, sier Østbakken.

Finner størst lønnsforskjell på «toppen»

En annen tendens er at lønnsforskjellene er størst på toppen av lønnsstigen.

– For lavtlønte er timelønnen 6 prosent mindre for kvinner i vårt utvalg (link til metodeark), for medianen ligger timelønnen på 8 prosent mindre for kvinner. På lønnstoppen er derimot lønnsforskjellene betraktelig større – kvinner på toppen av lønnsstigen tjener 20 prosent mindre enn menn med topplønninger, sier Østbakken.

Se mer:

● Se hele CORE-indikatoren for kjønn og lønn

● Les om saken i Dagsavisen: Lønnsgapet time for time

Av Nilsen Eirin Konstad (e.k.nilsen@samfunnsforskning.no)
Publisert 13. des. 2016 08:52 - Sist endret 22. jan. 2018 15:46