Ønsker norske kvinner kjønnstradisjonelle jobber?

Les alle innleggene i debatten om Jordan Peterson og «likestillingsparadokset» i det nordiske arbeidslivet.

Jordan Peterson

Jordan Peterson mener at kvinner med mye valgfrihet velger kjønnstradisjonelt på arbeidsmarkedet. Foto: Gage Skidmore/Flickr (CC BY-SA 2.0).

I forbindelse med Jordan Petersons besøk i Oslo forrige uke og i kveld har det vært debatt i flere aviser om Petersons uttalelser om kjønnsdelingen i det nordiske arbeidslivet. Peterson har ved flere anledninger hevdet at det nordiske arbeidsmarkedet er spesielt kjønnsdelt. Han mener at dette viser at kvinner med mye valgfrihet velger kjønnstradisjonelt – noe som i flere sammenhenger kalles det nordiske «likestillingsparadokset».

Både Mari Teigen og Kjersti Misje Østbakken fra Core har engasjert seg i debatten. Begge har påpekt at selv om det nordiske arbeidsmarkedet er kjønnsdelt, er det mindre kjønnsdelt enn i de fleste andre europeiske land – og velutdannede nordiske kvinner har de siste årene inntatt tradisjonelt mannsdominerte yrker som juss, medisin, økonomi og teknologi.

Vi har samlet innleggene i debatten for alle som ønsker å fordype seg i argumentasjonen fra begge sider:

Mari Teigen: Jordan Peterson ser til Skandinavia. Men hva er det egentlig han ser? (Dagbladet)

Øystein Gullvåg Holter: Jordan Petersons tynne fortelling om Norge (Aftenposten)

Pål Kraft: Kjønnsforskere misliker en viss type funn om likestilling. Det gjør ikke empirien mindre gyldig. (Aftenposten)

Kjersti Misje Østbakken: De nordiske arbeidsmarkedene er blant de minst kjønnsdelte i Europa (Aftenposten)

Mari Teigen: Kraftige påstander (Morgenbladet)

Tor Martin Austad: Må kvinner og menn velge helt likt for at kjønnsforskerne skal bli fornøyde? (Dagbladet)

Mari Teigen: Flere og flere velger kjønnsutypisk – det gjelder særlig kvinner (Dagbladet)

 

Vil du vite mer om faktagrunnlaget Core-forskerne viser til? Da anbefaler vi denne ISF-rapporten om kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet, og dette bokkapittelet om yrkesdeltakelse og kjønnssegregering som Gyldendal velvillig har gitt oss lov til å publisere gratis i forbindelse med denne debatten.

Publisert 9. nov. 2018 09:02 - Sist endret 14. nov. 2018 10:29