Menn må velge kvinnedominerte yrker

Finn.no lanserer i dag sin årlige jobbundersøkelse og resultatene er klare: det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vedvarer. Forsker Kjersti Misje Østbakken er ikke overrasket.

COREs forskning støtter også opp om flere av Finn-rapporten sine resultater: Menn dominerer i topplederstillinger – også på tvers av sektorer, menn tjener mer enn kvinner og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vedvarer.

Hva er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet?

– Et kjønnsdelt arbeidsmarkedet betyr at kvinner og menn jobber i ulike yrker og bransjer. For eksempel er kvinner overrepresentert i offentlig sektor, mens mange flere menn jobber som ingeniører. Det er lite som tyder på at det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er i særlig stor endring, sier Misje Østbakken.

Det går fremover, men sakte

– Det er en tendens til at yngre velger mindre kjønnstradisjonelt, men dette går sakte og vi vet også at jo eldre arbeidstakerne blir – jo mer kjønnstradisjonelle yrkesvalg tar de, forteller Misje Østbakken.

Forskning viser også at kvinner er noe bedre på å gå inn i mannsdominerte yrker og at det er særlig menn som i mindre grad tar utradisjonelle valg.

– Dersom vi ønsker et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked, så hjelper det ikke bare å heie frem kvinner til å bli programmere eller ingeniører. Vi trenger flere menn som velger pleie- og omsorgsyrker eller inntar andre kvinnedominerte yrker.

Handler ikke bare om de som rekrutterer

Misje Østbakken peker på at Finn sin jobbundersøkelse er interessant og at den viser veldig tydelig hva de som rekrutterer kan gjøre for å motvirke kjønnsskjevheten som oppstår på langs, vertikalt og hierarkisk.

– Samtidig vet vi at den kjønnsskjevheten vi har i dag når det gjelder yrkesvalg ikke bare handler om de som rekrutterer. I veldig stor grad oppstår denne kjønnsdelingen allerede i kjønnsdelte utdanningsvalg.

Les også: Kjønnsforskjeller fortsetter i det nye arbeidslivet 

Ny forskning er på vei

– I et stort prosjekt om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, så analyserer vi også kvinner og menns karriereutvikling og bevegelser i arbeidsmarkedet gjennom hele livet. Blant annet vet vi at mange kvinner justerer kursen når de får barn, forteller Misje Østbakken. Sammen med resten av prosjektgruppen ser hun frem til å vise frem resultatene i løpet av året.

Se også: Kjersti Misje Østbakken forklarer hvorfor lønnsgapet mellom kvinner og menn ikke lukkes:

Av Christina Stoltenberg (christina.stoltenberg@samfunnsforskning.no)
Publisert 7. juni 2018 10:19 - Sist endret 3. juli 2019 11:30