Les innlegg: Menn i motvind

– Vi trenger en debatt som er opptatt av kjønnsforskjeller i et bredt likestillingsperspektiv, skriver CORE-leder Mari Teigen. Les hennes innlegg i Dagsavisen om en inkluderende likestillingsdebatt. 

Sitat av CORE-leder Mari Teigen: "Det er på tide med en mer nyansert  likestillingsdebatt.  Det krever at vi  kommer ut av grøftene, i stedet for å grave  dem dypere."

Dette innlegget ble først publisert i Dagsavisen 19.2.2022

Politisk redaktør Lars West Johnsen stiller viktige spørsmål i Dagsavisen 12. februar om likestillingsdebatten i for stor grad handler om kvinners interesser og utfordringer. Han spør om likestillingslovens formål om å særlig fremme kvinners og minoriteters interesser har gått ut på dato? Det er viktig å spørre om det tjener likestillingssaken at noens interesser settes foran andres? Likestilling må gjelde alle, og menns likestillingsutfordringer er like viktige som kvinners.

Det er derfor synd at West Johnsen raskt sklir bort fra ambisjonen om likestilling for alle og over mot at det nå er menns interesser som bør settes først. Det sporer av for debatten han selv reiser om en mer inkluderende likestillingsdebatt.

«Tall og statistikk vil i hvert fall kunne underbygge en påstand om at samfunnsutviklinga har vippet i kvinners favør», skriver West Johnsen. Dette «cherry-picking» - selektiv tallbruk.

Vi trenger ikke en likestillingsdebatt som snur på hodet og sier at nå er det menn som er likestillingssamfunnets tapere. Vi trenger ikke en polarisering hvor likestilling for kvinner framstilles som å gi enda bedre muligheter for de privilegerte, mens likestilling for menn handler om livet på samfunnets skyggeside. Så enkelt er det ikke.

Vi trenger å komme ut av slike forenklinger. Og det handler ikke om «å løfte en enormt stor gruppe i samfunnet, nemlig gutta», som West Johnsen skriver. Det er «svartmaling» av gutter og til lite hjelp for likestillingsdebatten.

Vi trenger en debatt som er opptatt av kjønnsforskjeller i et bredt likestillingsperspektiv. Det er mulig med en likestillingsdebatt som samtidig er opptatt av de problemene som gjelder kvinner mest og de som gjelder menn mest. Enten det gjelder kvinners lavlønn og likelønn, utsatthet for uønsket seksuell oppmerksomhet, og tilgangen på topplederjobbene. Eller det handler om at det er flest menn som sliter på skolen, som dropper ut, forblir barnløse eller som har problemer med narkotika.

Vi trenger å tenke nytt om hva som er dagens likestillingsutfordringer. Det er på tide med en mer nyansert likestillingsdebatt. Det krever at vi kommer ut av grøftene, i stedet for å grave dem dypere.

Av Mari Teigen
Publisert 16. mars 2022 15:01 - Sist endret 2. nov. 2022 10:21