Hege Skjeie mottar europeisk pris

ISF og CORE gratulerer professor Hege Skjeie med velfortjent europeisk pris for sin innsats for forskning på kjønn, likestilling og politikk!

Annethvert år deler statsviterforeningen ECPRs Standing Group on Gender and Politics (ECPG) ut den prestisjefylte prisen "The ECPG Gender and Politics Career Achievement Award". Prisen deles ut som en honnør til kandidater som gjennom karriereløpet har utmerket seg gjennom fremragende forskning og andre bidrag som har hatt stor betydning for fagmiljøet innen kjønn og politikk i Europa.

I 2017 går prisen til Hege Skjeie som er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, noe CORE-leder Mari Teigen synes er en viktig anerkjennelse:

– Heges kunnskap, kreativitet og kritiske tenkning er grunnmuren i hennes faglige bidrag. Det er høyt verdsatt i det internasjonale forskningsmiljøet. På CORE har vi hatt stor glede av hennes store engasjement for viktigheten av å bidra med solid forskning på likestillingsutfordringer med høy grad av politisk relevans, sier Mari Teigen.

Skjeie har arbeidet ved Institutt for samfunnsforskning store deler av sin karriere og har vært en pionér som har formet og etablert norsk likestillingsforskning ved Instituttet. Skjeie har også vært sentral i arbeidet med etableringen av CORE – Kjernemiljø for likestillingsforskning. I 1992 tok Skjeie doktorgrad om den politiske betydningen av kjønn ved Universitetet i Oslo og i 2000 ble hun første kvinnelige professor i statsvitenskap i Norge.

Stor betydning for fagmiljøet

Blant Skjeies faglige utmerkelser, peker komitéen på hennes bidrag innen forskning på forholdet mellom juss og politikk på likestillingsområdet, mellom rettsstat og demokrati og betydningen av internasjonale menneskerettigheter for nasjonalt diskrimineringsvern. Komitéen trekker også fram Skjeies forskning på hvordan interseksjonalitet institusjonaliseres som svært innoativ.

Cathrine Holst, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO), er ikke i tvil om Skjeies faglige bidrag:

– Hege kombinerer uvanlige analytiske og kreative evner. Nye, pregnante begreper og diagnoser renner ut av henne. Hun har stålkontroll på empirien, men fortaper seg aldri – ingenting forlater Hege uten fremdrift og retning. Jeg må si jeg lærer noe nytt av henne hver gang vi treffes. Studiet av politikk er et mannsdominert felt, og Hege har vært og er til enorm inspirasjon for kvinnelige rekrutter med slike interesser, og for meg personlig. Hege kan kort sagt ikke overvurderes, forteller Holst som er svært enig i komitéens begrunnelse om å gi årets pris til Skjeie.

Helga Hernes synes også prisen er en viktig annerkjennelse av Skjeies betydning for europeisk statsvitenskap:

– Hege Skjeie har i flere tiår vært en viktig stemme både i det offentlige rom og i det samfunnsvitenskapelige miljø i Norge, i Norden og internasjonalt.  Som intellektuell er hun både kreativ, analytisk, prinsipiell og uredd – egenskaper som har vært helt avgjørende både for hennes vitenskapelige bidrag men også en viktig inspirasjon for de mange som har vært hennes kolleger og studenter. Hennes vitenskapelige bidrag til kjønnsforskningen er toneangivende i det statsvitenskapelige miljø i hele Norden og i Europa, forteller Hernes.

Formet norsk likestillingspolitikk

Komitéen trekker også fram Skjeies utrettelige innsats for å fremme likestilling i norsk offentlighet og for å utvikle en politikk som sikrer rettigheter og skaper endring:

Med en sentral rolle i makt- og demokratiutredning i perioden 1998 til 2003 og som leder for Likestillingsutvalget i 2010-2012 har Skjeie bidratt aktivt til å forme norsk likestillingspolitikk. Skjeies deltakelse i offentligheten kommer også til uttrykk gjennom hennes faste spaltistplass i Dagens Næringsliv de siste 15 årene, hvor hun spesielt har rettet søkelyset mot kjønn og likestillingsutfordringer.

– Like viktig som hennes faglige bidrag, er at hun har formet den offentlige debatten og norsk likestillingspolitikk. For noen av oss heldige er hun også en mangeårig lojal og omsorgsfull venn som bryr seg om de nære ting i livet, forteller Hernes.

Holst, som var med Skjeies Likestillingsutvalg, understreker også Skjeies bidrag til norsk likestillingspolitikk:

– Hege er en nasjonal strateg innenfor likestillingsfeltet. Vi som var med i Likestillingsutvalget vet hvilken kraft hun var internt og hvor mange av de mest interessante og nyskapende forslagene som har hennes signatur, sier Holst.

Viktig støttespiller for CORE

Under etableringen av CORE – Kjernemiljø for likestillingsforskning i 2013, var det en selvfølge at Hege Skjeie skulle være en del av fagmiljøet:

– For CORE er det viktig å gripe samfunnsendring og analysere strukturelle, institusjonelle og kulturelle endring og stabilitet av betydning for likestillingsutviklingen. Heges kunnskapsbaserte og kritiske analyse har vært avgjørende for å etablere vårt forskningsprogram, forteller Teigen.

CORE og Institutt for samfunnsforskning gratulerer Hege Skjeie med prisen!

Av Stoltenberg Christina Hoelgaard (c.h.stoltenberg@samfunnsforskning.no)
Publisert 23. mars 2017 11:17 - Sist endret 20. juni 2017 19:21