Få toppledere i næringslivet og akademia er kvinner

Bare 27 prosent av topplederne i næringslivet er kvinner, men heller ikke akademia eller offentlig sektor innfrir målene om kjønnsbalanse i toppstillinger, viser ny studie av likestilling på ledernivå i fire ulike sektorer. 

En ny studie fra Institutt for samfunnsforskning viser at verken næringslivet, akademia eller offentlig sektor har kjønnsbalanse i toppstillinger. Av de fire sektorene som ble undersøkt i studien, har bare organisasjonslivet mer enn 40 prosent kvinner i toppstillinger – her var 48 prosent av topplederne kvinner. I offentlig sektor var tallet 34 prosent, i akademia har kvinner 28 prosent av toppstillingene og i næringslivet 27 prosent. 

Trykk på bildet for å se flere resultater i CORE-status: Kjønnsbalanse på toppen?

– Utviklingen går i retning av mer likestilling på toppledernivå, men det går svært sakte når vi ser på utviklingen fra 2003, sier Mari Teigen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning og leder for CORE – Senter for likestillingsforskning. Hun er hovedforfatter av studien, som også inkluderer ti tiltak for bedre kjønnsbalanse på ledernivå.

Flere kvinner på nest øverste ledernivå

Alle sektorene i studien, unntatt næringslivet, hadde betydelig høyere kvinneandel på nivået under topplederne:

  • Offentlig sektor har 53 prosent kvinnelige ledere på nivået under toppleder.
  • Organisasjonslivet har 52 prosent kvinnelige ledere på dette nivået.
  • I akademia har kvinner 45 prosent av toppstillingene. Dette er den eneste av de fire sektorene hvor kvinneandelen på nivået under toppstillingene har økt betraktelig siden 2003.
  • I næringslivet er andelen kvinner på nivået under toppleder den samme som på toppledernivå: 27 prosent.

– Ikke alle toppledere rekrutteres fra stillingsnivået under, men disse tallene viser at rekrutteringsgrunnlaget for å få flere kvinner i topplederstillinger i næringslivet er tynt mange steder. Derfor er det viktig å finne mer ut om hvorfor næringslivet sliter med å rekruttere kvinner også på lavere stillingsnivåer, sier Mari Teigen.

Trykk på bildet for å se flere resultater i CORE-status: Kjønnsbalanse på toppen?

Stor oppslutning om likestillingstiltak

Studien viser at det er bred oppslutning i alle de undersøkte sektorene om at arbeidet med likestilling bør videreføres. Støtten til likestillingstiltak er sterkere blant kvinner enn blant menn.

Organisasjonslivet er den sektoren med flest som støtter videre likestillingsarbeid. Sektoren hvor færrest støttet opp om slike tiltak var næringslivet, hvor 88 prosent av kvinnene og 75 prosent av mennene var positive til å videreføre arbeidet for likestilling.

Trykk på bildet for å se flere resultater i CORE-status: Kjønnsbalanse på toppen?

Hvordan bedre kjønnsbalansen?

Studien gir også en oversikt over ti anbefalinger, basert på rapportens resultater og tidligere forskning ved CORE: 

Trykk på bildet for å se flere resultater i CORE-status: Kjønnsbalanse på toppen?

    Se også:

    Av Christina Stoltenberg
    Publisert 20. des. 2017 09:44 - Sist endret 22. jan. 2018 15:46