Etterkommerkvinner velger jobb

Innvandrerkvinner fra Pakistan har lavere arbeidsdeltakelse enn andre kvinner, men hvordan går det med døtrene? ISF-forsker Marjan Nadim forteller om sin forskning i podcastepisode.

Marjan Nadim
Marjan Nadim

Ukens episode av Kjønnsavdelingen handler om migrasjon. Her kan du blant annet høre ISF-forsker Marjan Nadim fortelle om sin forskning på innvandrerkvinners døtre og deres holdninger til arbeidsdeltakelse og barneomsorg. Nadim understreker at hennes forskning viser store generasjonsforskjeller:

– Etterkommerne i min studie tar det for gitt at de skal jobbe, også når de får barn. Her har nok den norske konteksten, med både forventninger og gode ordninger for å kombinere arbeid og familie stor betydning, forteller Nadim. 

Hør Nadim i ukens podcastepisode av Kjønnsavdelingen her.

Vil du lese mer om Nadims forskning på etterkommernes arbeidsdeltakelse og holdninger til arbeid og barneomsorg? Her er utvalgte publikasjoner:

Les også om det pågående forskningsprosjektet hvor ISF-forskere undersøker hvordan det går med  barn av innvandrere i arbeids- og samfunnslivet her.

Av Stoltenberg Christina Hoelgaard (c.h.stoltenberg@samfunnsforskning.no)
Publisert 6. apr. 2017 12:17 - Sist endret 15. des. 2017 11:28