ESOF 2018: Kjønnsbalanse i akademia på agendaen

Da NordForsk arrangerte sesjon om likestilling i akademia på den store internasjonale konferansen EuroScience Open Forum (ESOF) var det stor interesse for NORDICOREs forskning.

Liza Reisel
Liza Reisel, forskningsleder for likestilling, integrering, migrasjon og nestleder for NORDICORE

NordForsk arrangerte sesjon om likestilling i akademia under den store internasjonale konferansen EuroScience Open Forum (ESOF) i Toulouse tidligere i sommer. Liza Reisel, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og nestleder for NORDICORE, presenterte NORDICOREs forskning og deltok i paneldebatten.

På spørsmål om hvordan nordisk samarbeid om likestilling innen forskning bør utvikle seg for å oppnå størst effekt i fremtiden, vektla Reisel at det er viktig med forskning som analyserer akademia i lys av, og i sammenheng med, resten av arbeidsmarkedet.

– Jeg vektla også at vi trenger å forstå bedre hvordan likestillingspolitikk og forskningspolitikk virker sammen og i forhold til hverandre. Dette er et felt hvor internasjonal sammenlikning er spesielt relevant, og vi vil lære mye av å utvide forskningen til å sammenlikne Norden med andre land i Europa, forteller Reisel.

Les mer om sesjonen på NordForsk sine sider: ESOF 2018: NordForsk sætter fokus på ligestilling i akademia


Hva er NORDICORE?

NORDICORE er et nordiske Center of Excellence, ved Institutt for samfunnsforskning. Senteret er finansiert av NordForsk og forsker på likestilling og kjønnsbalanse i akademia. NORDICOREs forskning utføres av forskere fra hele Norden. 

Av Christina Stoltenberg
Publisert 17. aug. 2018 11:27 - Sist endret 17. aug. 2018 11:37