Disse tiltakene kan få flere kvinner på toppen

Norske toppledere svarer i omfattende undersøkelse: Disse tiltakene har vi minst og mest tro på for å øke kjønnsbalanse og mangfold i lederstillinger.

bilde av rekrutteringsprosess

BEHOV FOR MER ENN KVOTERING: – Vår studie tyder på at for å få kjønnsbalanse også i toppledelsen, så er det andre tiltak enn kvotering som topplederne selv mener vil fungere, sier forsker Mari Teigen. Illustrasjon: Colourbox.com/CORE.

Norske toppledere svarer i ny, omfattende undersøkelse: Disse tiltakene har vi minst og mest tro på for å øke kjønnsbalanse og mangfold i lederstillinger.

En stor amerikansk studie viser at tiltak som har størst effekt for å sikre mangfold på arbeidsplassen, er tiltak som engasjerer ledere. De finner også at tiltak tilknyttet transparens og oppfølging er de om fungerer best. Kontrollregimer virker derimot mot sin hensikt.

I en ny studie har forskerne Ragni Hege Kitterød og Mari Teigen, ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) og CORE – Senter for likestillingsforskning, derfor stilt norske toppledere spørsmålet: Hvilke tiltak har de størst tro på?

Norske toppledere har tro på aktiv rekrutteringspolitikk

Svarene fra topplederne viser at:

  • Både kvinnelige og mannlige toppledere mener aktiv rekrutteringspolitikk er nøkkelen til å få flere kvinnelige toppledere
  • Å øke kvinners bevissthet om karriereutvikling og interne mentorordninger er også tiltak norske toppledere har tro på, og i tråd med internasjonal forskning

liste over de viktigste tiltakene

I tillegg er det en forskjell på hva kvinnelige og mannlige toppledere mener om tiltakene. Kvinnelige toppledere er generelt mer positive til likestillingstiltak.

– Selv om kvinner og menn støtter de samme tiltakene, er det likevel slik at kvinner mener at flere av tiltakene er veldig viktige. Menn svarer oftere at de er litt viktige. Ett unntak er kvinnerettede programmer. Det er det noen flere menn enn kvinner som mener er viktig, framhever forsker Ragni Hege Kitterød.

kvinnelige toppledere er mer positive til tiltak
Last ned hele infoflaket her.

Et fåtall toppledere har tro på fortrinnsrett for kvinner

Enkelte av tiltakene oppga topplederne å ha mindre tro på. Studien finner at det er mindre oppslutning blant topplederne om tiltak tilknyttet krav til rapportering, kjønnskvotering, kvinnerettede programmer og fortrinnsrett for kvinner.

de fire minst viktige tiltakene
Last ned hele infoflaket her.

– Fortrinnsrett for kvinner er tiltaket topplederne hadde minst tro på – blant de kvinnelige topplederne oppga 23 prosent at de hadde tro på tiltak av denne typen, 17 prosent av de mannlige topplederne oppga at de mente denne type tiltak fungerer, sier forsker Mari Teigen.

– Behov for mer enn kvotering

Kvinneandelen i styrene i Norge som er omfattet av kvotering er på over 40 prosent. Det ligger klart over styrene i bedrifter som ikke er omfattet av kvoterings- regulering.

– Vår studie tyder på at for å få kjønnsbalanse også i toppledelsen, så er det andre tiltak enn kvotering som topplederne selv mener vil fungere. Her finner vi blant annet aktiv rekrutteringspolitikk både til toppleder- og mellomledernivå, som er den formen for tiltak som har den største oppslutningen, avslutter Teigen.

Les mer:

Av Eirin Konstad Nilsen
Publisert 9. okt. 2018 13:29 - Sist endret 9. okt. 2018 13:33