CORE på FNs kvinnekommisjon

Denne uken arrangeres FNs 61. kvinnekommisjon i New York. CORE-leder Mari Teigen er på plass for å fortelle om likestilling i Norden og hvilke likestillingsutfordringer de nordiske landene har foran seg.

Mandag 13. mars deltar Teigen i det nordiske likestillingspanelet sammen med likestillingsministre fra hele Norden og senere samme dag i paneldiskusjonen arrangert av Nordisk Ministerråd og tenketanken New America Foundation.

Nordisk likestillingsmodell

I Nordisk Ministerråds panel i FN reises spørsmål om den nordiske likestillingsmodellen: Hva har vært viktig for at de nordiske landene har kommet langt i likestillingsutviklingen? Hva har vært forutsetningene og hvor viktig er likestillingspolitikken? Hva er de store likestillingsutfordringene i dag – og finnes det politiske løsninger for å møte disse?  

Mari Teigen
CORE-leder Mari Teigen

– De nordiske landene har hatt en ganske lik likestillingsutvikling fram til nylig, men i de senere årene er det forskjeller i hvor aktiv likestillingspolitikk landene har valgt og dette er noe av det jeg kommer til å fokusere på i innlegget mitt, forteller Teigen.   

Kvinners deltakelse i arbeidsmarkedet

Paneldiskusjonen arrangert av New America Foundation i samarbeid med Nordisk Ministerråd handler om utfordringer knyttet til hvordan man får kvinner tilbake i arbeid og inn på karrieresporet igjen etter at de har fått barn. Teigen trekker fram at dette er en særlig viktig utfordring i USA, blant annet på grunn av mangelen på velferdspolitikk som legger til rette for likestilling.

– I motsetning til USA, har de nordiske landene en sterk likestillingslovgivning, foreldrepermisjon og et godt barnehagetilbud, noe som har betydning for en svært høy yrkesaktivitet blant mødre, sier Teigen. Samtidig understreker Teigen at det fortsatt er utfordringer i samspillet mellom arbeidsliv og familieliv i de nordiske landene også, noe hun vil snakke om i kveldens innlegg.

Her kan du se streame arrangementet  "The Career Comeback" i regi av New America og Nordisk Ministerråd, også tilgjengelig i etterkant av arrangementet.

Hva vet vi om nordisk likestilling?

I forbindelse med FNs kvinnekommisjon har CORE laget en kortversjon av Hege Skjeie og Mari Teigens kapittel "The Nordic Gender Equality Model". Kapittelet er publisert i boken "The Nordic Models in Political Science" (2017) med Obbjørn Knutsen som redaktør og utgitt av Fagbokforlaget. Her kan du lese hva som kjennetegner de nordiske landene når det gjelder sentrale trekk ved likestilling, som for eksempel økonomisk likhet og demokratisk deltakelse.

Last ned kortversjonen av kapittelet her.

Les mer om FNs kvinnekommisjon her.

Av Stoltenberg Christina Hoelgaard (c.h.stoltenberg@samfunnsforskning.no)
Publisert 13. mars 2017 12:38 - Sist endret 27. okt. 2017 13:38