Nyheter - Side 8

Publisert 11. mars 2014 13:56

- Vi har en politikk som ikke tar høyde for at damer kommer i ulike former og farger. Det skremmer meg, sa likestillingsombud Sunniva Ørstavik da hun deltok på COREs 8.mars-arrangement om flerdimensjonale likestillingsspørsmål.

Publisert 6. jan. 2014 13:32

Ja, antall kvinner på toppen øker. Spørsmålet er om økningen er i takt med det vi kan forvente i arbeidslivet, skriver forskningsleder Mari Teigen.

Publisert 20. nov. 2013 11:11

Det er dere som er pappaer nå som bestemmer hva som blir normen i årene framover. Dere kan bidra til å gjøre arbeidslivet romsligere for småbarnsfedrene som kommer etter dere, skriver Liza Reisel i en kronikk, NRK Ytring.  

Publisert 18. nov. 2013 09:07

Solberg-regjeringen legger på is politikk som støtter regjeringens egen plattform. Underlig. Likestillingsmeldingen er ikke spesielt preget av rødgrønn ideologi, skriver Hege Skjeie, Mari Teigen og Beret Bråten i en kronikk i Dagens Næringsliv.

Publisert 19. sep. 2013 17:34

- Lite tyder på at kvinner med «riktig» og høy utdanningsbakgrunn ikke ønsker karrière, skriver Mari Teigen, Sigtona Halrynjo og Marit Eline Lervik Christensen i dagens Aftenposten. 

Publisert 18. sep. 2013 13:19

- Frykt for å miste karrieremomentum kan begrense «karrierefedres» bruk av fedrepermisjon. Hvis den nye regjeringen ønsker like vilkår for mødre og fedre i næringslivet, bør den tenke seg om før den fjerner fedrekvoten, skriver forskerne Sigtona Halrynjo og Selma Therese Lyng.

Publisert 31. mai 2013 10:30

Påstanden om at for mye likestilling forklarer den relativt lave andelen kvinnelige gründerne i Norge er i beste fall unyansert.

Publisert 29. apr. 2013 16:55

Kvinner med minoritetsbakgrunn er stadig tema i offentlig debatt og på den offisielle politiske dagsorden, men diskusjonen er gjerne knyttet til en særskilt likestillingspolitisk dagsorden for minoritetskvinner. 

Publisert 6. mars 2013 14:15

Kvinnenes inntog i høyere utdanning og flere tidligere mannsdominerte høystatusyrker de siste 50 år har likevel satt sine spor. Kjønnsfordelingen er jevnere, men skillet eksisterer fortsatt, viser en ny kunnskapsoversikt.

Publisert 22. feb. 2013 16:44

To artikler i siste nummer av TfS belyser foreldreskap fra ganske ulike vinkler. Den ene tar for seg forholdet mellom fødselsrater og velferdsordninger, mens den andre er en analyse av mediedebatten om surrogati.