Nyheter - Side 8

Publisert 31. mai 2013 10:30

Påstanden om at for mye likestilling forklarer den relativt lave andelen kvinnelige gründerne i Norge er i beste fall unyansert.

Publisert 29. apr. 2013 16:55

Kvinner med minoritetsbakgrunn er stadig tema i offentlig debatt og på den offisielle politiske dagsorden, men diskusjonen er gjerne knyttet til en særskilt likestillingspolitisk dagsorden for minoritetskvinner. 

Publisert 6. mars 2013 14:15

Kvinnenes inntog i høyere utdanning og flere tidligere mannsdominerte høystatusyrker de siste 50 år har likevel satt sine spor. Kjønnsfordelingen er jevnere, men skillet eksisterer fortsatt, viser en ny kunnskapsoversikt.

Publisert 22. feb. 2013 16:44

To artikler i siste nummer av TfS belyser foreldreskap fra ganske ulike vinkler. Den ene tar for seg forholdet mellom fødselsrater og velferdsordninger, mens den andre er en analyse av mediedebatten om surrogati.