Nyheter - Side 7

Publisert 9. mars 2015 13:51

"Norske kvinner investerer i utdanning som aldri før, og de forventer like god avkastning som sine mannlige medstudenter. Det får de ikke", skriver Marit Eline Christensen og Mari Teigen i en kronikk.

Publisert 9. mars 2015 13:21

Det norske arbeidslivet rangeres som et av de mest likestilte i verden. Likevel tjener fortsatt kvinner klart mindre enn menn. I anledning kvinnedagen ser ISF- og CORE-forsker Kjersti Misje Østbakken nærmere på lønnsforskjellene.

Publisert 9. mars 2015 13:07

"Vi har to i regjeringen som priser kvinnebevegelsen foran 8. mars, og én i regjeringen som skjeller den ut", skriver CORE-forsker Hege Skjeie i en kommentar.

Publisert 26. feb. 2015 16:08

Det ble kjappe replikker og høy temperatur da CORE-sosiologene Mari Teigen og Anne Lise Ellingsæter møtte de biologiorienterte sosiologene Gunnar Aakvaag og Torkild Lyngstad til debatt om hvorvidt biologien kan forklare det såkalte likestillingsparadokset.

Publisert 19. jan. 2015 13:49

Kanskje er det fenomenene vi studerer, og ikke biologi-angst, som får mange sosiologer til å rette blikket mot samfunnsmessige mekanismer? Bokredaktørene Mari Teigen og Liza Reisel svarer på kritikk om manglende biologifokus.

Publisert 8. jan. 2015 11:19

Kvinner jobber fortsatt i det offentlige, menn i privat næringsliv. Det er Frps jobb å gjøre noe med det, skriver professor Hege Skjeie i en kommentar.

Publisert 1. des. 2014 12:35

SV tapte kampen for likestilling i den rødgrønne regjeringen. Er det rom for et feministisk parti i Norge, spør CORE-forsker Hege Skjeie.

Publisert 9. okt. 2014 13:36

Produksjon i arbeidslivet og reproduksjon i familien henger stadig tettere sammen, og foreldrenes formue er viktig for å nå toppen av næringslivet. Det viser artikler i årets tredje utgave av Søkelys på arbeidslivet.

Publisert 14. juli 2014 11:16

- Det vi vet er at lengden på fedrepermisjon i all hovedsak følger lengden på fedrekvoten, skriver CORE-forsker Hege Skjeie som innlegg i sommerens debatt om pappaperm.

Publisert 21. mai 2014 16:29

I anledning Grunnlovsutstillingen på Oslo Sentralstasjon skriver CORE-forsker Hege Skjeie om det demokratiske idealet om å speile folket.

Publisert 6. mai 2014 08:18

Kvinner og menns karriereutvikling gjennom livsløpet; velferdsstatens betydning for kjønnsdeling i arbeidsmarkedet; ungdommers ideer om hvem som passer til hvilke jobber. Det er blant temaene CORE-forskere skal utforske i et nytt, stort prosjekt.