Nyheter - Side 7

Publisert 25. nov. 2013 14:13

I en undersøkelse av timelønnsutviklingen for kvinner og menn i perioden 2002-2011 kommer det frem at den ujusterte gjennomsnittlige timelønnsforskjellen har falt fra 14,2 % til 12,7 %. 

Publisert 20. nov. 2013 15:22

Er det politiske målet om økt kvinneandel i Forsvaret legitimt dersom vi ikke har forskningsbelegg for at det styrker den operative evnen?

Publisert 20. nov. 2013 11:11

Det er dere som er pappaer nå som bestemmer hva som blir normen i årene framover. Dere kan bidra til å gjøre arbeidslivet romsligere for småbarnsfedrene som kommer etter dere, skriver Liza Reisel i en kronikk, NRK Ytring.  

Publisert 18. nov. 2013 09:07

Solberg-regjeringen legger på is politikk som støtter regjeringens egen plattform. Underlig. Likestillingsmeldingen er ikke spesielt preget av rødgrønn ideologi, skriver Hege Skjeie, Mari Teigen og Beret Bråten i en kronikk i Dagens Næringsliv.

Publisert 10. okt. 2013 13:44

Eier venstresida likestillingssaken? CORE samlet sentrale debattanter fra høyresida for å finne ut hva blå likestilling er. Blåfargen viste seg å ha mange sjatteringer.

Publisert 24. sep. 2013 15:43

Svenskene har hatt en generell skepsis til kjønnskvotering, men denne kan være i ferd med å snu. Derfor besøkte likestillingsminister Maria Arnholm nyligKjernemiljø for likestillingsforskningpå Institutt for samfunnsforskning.

Publisert 23. sep. 2013 15:46

Internasjonale forskere satte nordisk familie- og arbeidslivspolitikk i perspektiv påKjernemiljø for likestillingsforsknings seminar torsdag 19. september.

Publisert 19. sep. 2013 17:34

- Lite tyder på at kvinner med «riktig» og høy utdanningsbakgrunn ikke ønsker karrière, skriver Mari Teigen, Sigtona Halrynjo og Marit Eline Lervik Christensen i dagens Aftenposten. 

Publisert 18. sep. 2013 13:19

- Frykt for å miste karrieremomentum kan begrense «karrierefedres» bruk av fedrepermisjon. Hvis den nye regjeringen ønsker like vilkår for mødre og fedre i næringslivet, bør den tenke seg om før den fjerner fedrekvoten, skriver forskerne Sigtona Halrynjo og Selma Therese Lyng.

Publisert 31. mai 2013 10:30

Påstanden om at for mye likestilling forklarer den relativt lave andelen kvinnelige gründerne i Norge er i beste fall unyansert.

Publisert 29. apr. 2013 16:55

Kvinner med minoritetsbakgrunn er stadig tema i offentlig debatt og på den offisielle politiske dagsorden, men diskusjonen er gjerne knyttet til en særskilt likestillingspolitisk dagsorden for minoritetskvinner. 

Publisert 7. mars 2013 09:29

Det er guttene som er nøkkelen til et mer kjønnsjevnt arbeidsmarked i Norge. 

Publisert 6. mars 2013 14:15

Kvinnenes inntog i høyere utdanning og flere tidligere mannsdominerte høystatusyrker de siste 50 år har likevel satt sine spor. Kjønnsfordelingen er jevnere, men skillet eksisterer fortsatt, viser en ny kunnskapsoversikt.

Publisert 2. mars 2013 12:57

Aftenpostens oppslag sementerer tradisjonelle bilder av jenter som shoppinggale, upolitiske og uengasjerte.

Publisert 22. feb. 2013 16:44

To artikler i siste nummer av TfS belyser foreldreskap fra ganske ulike vinkler. Den ene tar for seg forholdet mellom fødselsrater og velferdsordninger, mens den andre er en analyse av mediedebatten om surrogati.

Publisert 31. jan. 2013 11:27

Institutt for samfunnsforskning er tildelt ansvaret for å etablere et nytt nasjonalt kjernemiljø for forskning om kjønnslikestilling.