Nyheter - Side 7

Publisert 2. mars 2013 12:57

Aftenpostens oppslag sementerer tradisjonelle bilder av jenter som shoppinggale, upolitiske og uengasjerte.

Publisert 22. feb. 2013 16:44

To artikler i siste nummer av TfS belyser foreldreskap fra ganske ulike vinkler. Den ene tar for seg forholdet mellom fødselsrater og velferdsordninger, mens den andre er en analyse av mediedebatten om surrogati.

Publisert 31. jan. 2013 11:27

Institutt for samfunnsforskning er tildelt ansvaret for å etablere et nytt nasjonalt kjernemiljø for forskning om kjønnslikestilling.