Nyheter - Side 6

Publisert 15. juni 2016 12:30

En ny litteraturstudie fra Institutt for samfunnsforskning viser at fedrekvoten har stor oppslutning og brukes i de fleste deler av arbeidslivet. Imidlertid er verken likestillingspotensialet eller velferdspotensialet realisert fullt ut.

Publisert 31. mai 2016 13:17

– Bedrifter med respekt for seg selv bør rekruttere kvinner til toppledelsen, lød det fra statsråd Solveig Horne under lanseringen av CORE Topplederbarometer. Kan måleverktøyet tette kunnskapshullet? Les om resultatene her.

Publisert 26. mai 2016 09:58

Hva betyr det egentlig når studenter opplever etnisitet som en barriere i noen profesjoner, mens det blir ansett som en fordel for å lykkes i andre? Kompetanse, kjønn og etnisitet, og betydningen dette har for inkludering er tema i den nye fagboken til ISF-forsker Julia Orupabo.

Publisert 8. mars 2016 14:49

ISF har deltatt i et internasjonalt forskningsprosjekt kaltGender Pay Gap andGender Care Gap. Prosjektet berører folks forståelse og praksis rundt kjønnsforskjeller i lønn og tid brukt til hus- og omsorgsarbeid, og har avstedkommet mange spennende resultater.

Publisert 7. mars 2016 16:48

– De er mennesker med dårlige og gode egenskaper, akkurat som oss, sa Anne Phillips da hun gjestet CORE/ISF 4. mars. Forsker Anja Bredal etterlyste imidlertid en mer offensiv debatt om kvinners rettigheter – hun mener man må kunne si at noen land er dårligere for kvinner enn andre.

Publisert 18. feb. 2016 17:00

En av vår tids ledende politiske tenkere, Anne Phillips, besøker Norge 4. mars. På programmet står blant annet besøk hos CORE kjernemiljø for likestillingsforskning. 

Publisert 5. feb. 2016 11:17

Ansettelse av ny Telenor-toppsjef har brakt mange meninger til torgs. Den lave andelen av kvinnelige toppledere i norsk næringsliv er det mange som setter spørsmålstegn ved.

Publisert 27. aug. 2015 09:25

"Mange kvinnelige jurister roer ned karrieren når de får barn; de jobber mindre og tar en mer familievennlig jobb. Mennene fortsetter sitt karriereløp. Har kvinnene selv skylden, eller er det betingelser i arbeids- og samfunnsliv som skaper skiller?" Dette skriver Sigtona Halrynjo og Tanya Marie Samuelsen i en kronikk i DN 24. august. Du kan lese kronikken i fulltekst her.

Publisert 17. juni 2015 14:06

- Hvorfor skal rettsvernet være dårligere ved seksuell trakassering enn ved annen trakassering, spør CORE-forsker Hege Skjeie i Dagens Næringsliv.

Publisert 20. mai 2015 07:29

Kvoteringsloven har virket. Flere kvinner har blitt styremedlemmer. Men ringvirkningene til toppledelse lar vente på seg, skriver Mari Teigen.

Publisert 14. apr. 2015 17:02

Statlige overgrep, historisk undertrykking og marginalisering kan hope seg opp over generasjoner. Det kan bidra til at minoriteter diskrimineres her og nå.

Publisert 13. apr. 2015 16:32

Institutt for samfunnsforsknings Kjernemiljø for likestillingsforskning (CORE) vil gjerne knytte til seg studenter som planlegger å skrive masteroppgave om likestillingspolitikk.