Nyheter - Side 6

Publisert 8. mars 2016 14:49

ISF har deltatt i et internasjonalt forskningsprosjekt kaltGender Pay Gap andGender Care Gap. Prosjektet berører folks forståelse og praksis rundt kjønnsforskjeller i lønn og tid brukt til hus- og omsorgsarbeid, og har avstedkommet mange spennende resultater.

Publisert 7. mars 2016 16:48

– De er mennesker med dårlige og gode egenskaper, akkurat som oss, sa Anne Phillips da hun gjestet CORE/ISF 4. mars. Forsker Anja Bredal etterlyste imidlertid en mer offensiv debatt om kvinners rettigheter – hun mener man må kunne si at noen land er dårligere for kvinner enn andre.

Publisert 18. feb. 2016 17:00

En av vår tids ledende politiske tenkere, Anne Phillips, besøker Norge 4. mars. På programmet står blant annet besøk hos CORE kjernemiljø for likestillingsforskning. 

Publisert 5. feb. 2016 11:17

Ansettelse av ny Telenor-toppsjef har brakt mange meninger til torgs. Den lave andelen av kvinnelige toppledere i norsk næringsliv er det mange som setter spørsmålstegn ved.

Publisert 27. aug. 2015 09:25

"Mange kvinnelige jurister roer ned karrieren når de får barn; de jobber mindre og tar en mer familievennlig jobb. Mennene fortsetter sitt karriereløp. Har kvinnene selv skylden, eller er det betingelser i arbeids- og samfunnsliv som skaper skiller?" Dette skriver Sigtona Halrynjo og Tanya Marie Samuelsen i en kronikk i DN 24. august. Du kan lese kronikken i fulltekst her.

Publisert 17. juni 2015 14:06

- Hvorfor skal rettsvernet være dårligere ved seksuell trakassering enn ved annen trakassering, spør CORE-forsker Hege Skjeie i Dagens Næringsliv.

Publisert 20. mai 2015 07:29

Kvoteringsloven har virket. Flere kvinner har blitt styremedlemmer. Men ringvirkningene til toppledelse lar vente på seg, skriver Mari Teigen.

Publisert 14. apr. 2015 17:02

Statlige overgrep, historisk undertrykking og marginalisering kan hope seg opp over generasjoner. Det kan bidra til at minoriteter diskrimineres her og nå.

Publisert 13. apr. 2015 16:32

Institutt for samfunnsforsknings Kjernemiljø for likestillingsforskning (CORE) vil gjerne knytte til seg studenter som planlegger å skrive masteroppgave om likestillingspolitikk.

Publisert 9. mars 2015 13:51

"Norske kvinner investerer i utdanning som aldri før, og de forventer like god avkastning som sine mannlige medstudenter. Det får de ikke", skriver Marit Eline Christensen og Mari Teigen i en kronikk.

Publisert 9. mars 2015 13:21

Det norske arbeidslivet rangeres som et av de mest likestilte i verden. Likevel tjener fortsatt kvinner klart mindre enn menn. I anledning kvinnedagen ser ISF- og CORE-forsker Kjersti Misje Østbakken nærmere på lønnsforskjellene.

Publisert 9. mars 2015 13:07

"Vi har to i regjeringen som priser kvinnebevegelsen foran 8. mars, og én i regjeringen som skjeller den ut", skriver CORE-forsker Hege Skjeie i en kommentar.

Publisert 26. feb. 2015 16:08

Det ble kjappe replikker og høy temperatur da CORE-sosiologene Mari Teigen og Anne Lise Ellingsæter møtte de biologiorienterte sosiologene Gunnar Aakvaag og Torkild Lyngstad til debatt om hvorvidt biologien kan forklare det såkalte likestillingsparadokset.

Publisert 19. jan. 2015 13:49

Kanskje er det fenomenene vi studerer, og ikke biologi-angst, som får mange sosiologer til å rette blikket mot samfunnsmessige mekanismer? Bokredaktørene Mari Teigen og Liza Reisel svarer på kritikk om manglende biologifokus.

Publisert 8. jan. 2015 11:19

Kvinner jobber fortsatt i det offentlige, menn i privat næringsliv. Det er Frps jobb å gjøre noe med det, skriver professor Hege Skjeie i en kommentar.