Nyheter - Side 6

Publisert 15. des. 2014 15:40

Når menn velger utdanning og yrke, gjør de slik de alltid har gjort. Men morgendagens velferdstilbud avhenger av at flere menn i stedet gjør som sine søstre.

Publisert 3. des. 2014 16:35

Til våren kan masterstudenter avlegge eksamen i likestillingspolitikk. Målet er å fagliggjøre et politikkområde som mange brenner for, men ikke nødvendigvis kan så mye om.

Publisert 1. des. 2014 12:35

SV tapte kampen for likestilling i den rødgrønne regjeringen. Er det rom for et feministisk parti i Norge, spør CORE-forsker Hege Skjeie.

Publisert 27. nov. 2014 15:23

Spørsmålet er ikke om, men når Norge får et feministisk parti, hevdet den svenske feministpartilederen Gudrun Schyman da hun nylig møtte forskere og norske politikere til debatt.

Publisert 3. nov. 2014 10:42

Hvorfor konstruere likestillingsdebatten rundt en enkel motsetning mellom individuell valgfrihet og statlige reguleringer, spør forskningsleder Mari Teigen.

Publisert 9. okt. 2014 13:36

Produksjon i arbeidslivet og reproduksjon i familien henger stadig tettere sammen, og foreldrenes formue er viktig for å nå toppen av næringslivet. Det viser artikler i årets tredje utgave av Søkelys på arbeidslivet.

Publisert 16. sep. 2014 11:16

For første gang skal forskere sammenligne utfordringer innvandrere, samer og nasjonale minoriteter i Norge opplever i møte med for eksempel arbeidslivet, skole- og utdanningssystemet, boligmarkedet og med det offentlige tjenesteapparatet.

Publisert 29. aug. 2014 16:04

De sier de kjenner europeiske kvinners erfaringer og vet hva de trenger. Det har blitt hevdet at mer ekspertmakt gjør EUs likestillingspolitikk mindre demokratisk. Forskere har studert nærmere hva slags ekspertise det er snakk om.

Publisert 20. aug. 2014 15:32

I løpet av én generasjon går norsk-pakistanske mødre fra et liv som hjemmeværende til et liv der yrkesdeltakelse og barnehage er selvsagt.

Publisert 18. aug. 2014 11:29

Unges utdanningsvalg er en nøkkel til å endre arbeidslivets kjønnsdelte mønstre, skriver forskningsleder Mari Teigen i Aftenposten.

Publisert 11. aug. 2014 13:53

Internasjonal bredde bidro til en interessant diskusjon om kjønnsdeling i yrkesfaglig utdanning på sommerens internasjonale sosiologkonferanse i Japan.

Publisert 14. juli 2014 11:16

- Det vi vet er at lengden på fedrepermisjon i all hovedsak følger lengden på fedrekvoten, skriver CORE-forsker Hege Skjeie som innlegg i sommerens debatt om pappaperm.

Publisert 23. mai 2014 12:55

Hvert fjerde store norske selskap har en konsernledelse uten én eneste kvinne. Institutt for samfunnsforskning vil finne ut hvorfor, og sender nå ut spørreundersøkelse til topplederne selv.

Publisert 21. mai 2014 16:29

I anledning Grunnlovsutstillingen på Oslo Sentralstasjon skriver CORE-forsker Hege Skjeie om det demokratiske idealet om å speile folket.

Publisert 13. mai 2014 13:46

Behovet for et effektivt håndhevingsapparat på den ene siden, frykten for byråkrati på den andre. Temperaturen ble høy da Solveig Horne og Hadia Tajik møttes til debatt om om likestilling og lovverk.

Publisert 6. mai 2014 08:18

Kvinner og menns karriereutvikling gjennom livsløpet; velferdsstatens betydning for kjønnsdeling i arbeidsmarkedet; ungdommers ideer om hvem som passer til hvilke jobber. Det er blant temaene CORE-forskere skal utforske i et nytt, stort prosjekt.

Publisert 7. apr. 2014 10:31

I velstående land, hvor yrkesvalg oftere er et selvrealiseringsprosjekt, vil valgfriheten i større grad begrenses av kulturelle stereotypier om hvor i arbeidsmarkedet menn og kvinner hører hjemme.

Publisert 12. mars 2014 11:30

De færreste er motstandere av at likestillingspolitikk skal være basert på kunnskap og forskning. Men vil folk flest ha den politikken forskerne anbefaler?

Publisert 11. mars 2014 13:56

- Vi har en politikk som ikke tar høyde for at damer kommer i ulike former og farger. Det skremmer meg, sa likestillingsombud Sunniva Ørstavik da hun deltok på COREs 8.mars-arrangement om flerdimensjonale likestillingsspørsmål.

Publisert 11. mars 2014 10:12

"Det er stadig mer påfallende at vi vet mest om hva høyrefeminismeikkeer", skriver CORE-forsker og UiO-professor Hege Skjeie.

Publisert 4. mars 2014 17:03

Forrige regjering skrotet forslaget om felles likestillings- og diskrimineringslov. Nå vil likestillingsminister Solveig Horne ta opp tråden. Noen grupper kan imidlertid stå i fare for å falle utenfor en slik lov.

Publisert 3. feb. 2014 12:29

Hvorfor havner folk med samme formelle kompetanse i ulike deler av arbeidsmarkedet? Studenter og ferske arbeidstakere bruker kulturelle stereotypier om kjønn og etnisitet når de setter seg karrieremål.

Publisert 10. jan. 2014 16:33

Kjernemiljø for likestillingsforskning ser tilbake på et oppstartsår med høy aktivitet. 2013 ble dessuten et år med stort mediefokus på likestilling.

Publisert 6. jan. 2014 13:32

Ja, antall kvinner på toppen øker. Spørsmålet er om økningen er i takt med det vi kan forvente i arbeidslivet, skriver forskningsleder Mari Teigen.

Publisert 2. jan. 2014 15:28

En kvinne med ryggplager kan forventes å være borte fra jobb 21 prosent lenger enn en mann med samme diagnose. Men for de kortere sykefraværene er det ingen kjønnsforskjell.