Nyheter - Side 6

Publisert 20. aug. 2014 15:32

I løpet av én generasjon går norsk-pakistanske mødre fra et liv som hjemmeværende til et liv der yrkesdeltakelse og barnehage er selvsagt.

Publisert 18. aug. 2014 11:29

Unges utdanningsvalg er en nøkkel til å endre arbeidslivets kjønnsdelte mønstre, skriver forskningsleder Mari Teigen i Aftenposten.

Publisert 11. aug. 2014 13:53

Internasjonal bredde bidro til en interessant diskusjon om kjønnsdeling i yrkesfaglig utdanning på sommerens internasjonale sosiologkonferanse i Japan.

Publisert 14. juli 2014 11:16

- Det vi vet er at lengden på fedrepermisjon i all hovedsak følger lengden på fedrekvoten, skriver CORE-forsker Hege Skjeie som innlegg i sommerens debatt om pappaperm.

Publisert 23. mai 2014 12:55

Hvert fjerde store norske selskap har en konsernledelse uten én eneste kvinne. Institutt for samfunnsforskning vil finne ut hvorfor, og sender nå ut spørreundersøkelse til topplederne selv.

Publisert 21. mai 2014 16:29

I anledning Grunnlovsutstillingen på Oslo Sentralstasjon skriver CORE-forsker Hege Skjeie om det demokratiske idealet om å speile folket.

Publisert 13. mai 2014 13:46

Behovet for et effektivt håndhevingsapparat på den ene siden, frykten for byråkrati på den andre. Temperaturen ble høy da Solveig Horne og Hadia Tajik møttes til debatt om om likestilling og lovverk.

Publisert 6. mai 2014 08:18

Kvinner og menns karriereutvikling gjennom livsløpet; velferdsstatens betydning for kjønnsdeling i arbeidsmarkedet; ungdommers ideer om hvem som passer til hvilke jobber. Det er blant temaene CORE-forskere skal utforske i et nytt, stort prosjekt.

Publisert 7. apr. 2014 10:31

I velstående land, hvor yrkesvalg oftere er et selvrealiseringsprosjekt, vil valgfriheten i større grad begrenses av kulturelle stereotypier om hvor i arbeidsmarkedet menn og kvinner hører hjemme.

Publisert 12. mars 2014 11:30

De færreste er motstandere av at likestillingspolitikk skal være basert på kunnskap og forskning. Men vil folk flest ha den politikken forskerne anbefaler?

Publisert 11. mars 2014 13:56

- Vi har en politikk som ikke tar høyde for at damer kommer i ulike former og farger. Det skremmer meg, sa likestillingsombud Sunniva Ørstavik da hun deltok på COREs 8.mars-arrangement om flerdimensjonale likestillingsspørsmål.

Publisert 11. mars 2014 10:12

"Det er stadig mer påfallende at vi vet mest om hva høyrefeminismeikkeer", skriver CORE-forsker og UiO-professor Hege Skjeie.

Publisert 4. mars 2014 17:03

Forrige regjering skrotet forslaget om felles likestillings- og diskrimineringslov. Nå vil likestillingsminister Solveig Horne ta opp tråden. Noen grupper kan imidlertid stå i fare for å falle utenfor en slik lov.

Publisert 3. feb. 2014 12:29

Hvorfor havner folk med samme formelle kompetanse i ulike deler av arbeidsmarkedet? Studenter og ferske arbeidstakere bruker kulturelle stereotypier om kjønn og etnisitet når de setter seg karrieremål.

Publisert 10. jan. 2014 16:33

Kjernemiljø for likestillingsforskning ser tilbake på et oppstartsår med høy aktivitet. 2013 ble dessuten et år med stort mediefokus på likestilling.

Publisert 6. jan. 2014 13:32

Ja, antall kvinner på toppen øker. Spørsmålet er om økningen er i takt med det vi kan forvente i arbeidslivet, skriver forskningsleder Mari Teigen.

Publisert 2. jan. 2014 15:28

En kvinne med ryggplager kan forventes å være borte fra jobb 21 prosent lenger enn en mann med samme diagnose. Men for de kortere sykefraværene er det ingen kjønnsforskjell.

Publisert 25. nov. 2013 14:13

I en undersøkelse av timelønnsutviklingen for kvinner og menn i perioden 2002-2011 kommer det frem at den ujusterte gjennomsnittlige timelønnsforskjellen har falt fra 14,2 % til 12,7 %. 

Publisert 20. nov. 2013 15:22

Er det politiske målet om økt kvinneandel i Forsvaret legitimt dersom vi ikke har forskningsbelegg for at det styrker den operative evnen?

Publisert 20. nov. 2013 11:11

Det er dere som er pappaer nå som bestemmer hva som blir normen i årene framover. Dere kan bidra til å gjøre arbeidslivet romsligere for småbarnsfedrene som kommer etter dere, skriver Liza Reisel i en kronikk, NRK Ytring.  

Publisert 18. nov. 2013 09:07

Solberg-regjeringen legger på is politikk som støtter regjeringens egen plattform. Underlig. Likestillingsmeldingen er ikke spesielt preget av rødgrønn ideologi, skriver Hege Skjeie, Mari Teigen og Beret Bråten i en kronikk i Dagens Næringsliv.

Publisert 10. okt. 2013 13:44

Eier venstresida likestillingssaken? CORE samlet sentrale debattanter fra høyresida for å finne ut hva blå likestilling er. Blåfargen viste seg å ha mange sjatteringer.

Publisert 24. sep. 2013 15:43

Svenskene har hatt en generell skepsis til kjønnskvotering, men denne kan være i ferd med å snu. Derfor besøkte likestillingsminister Maria Arnholm nyligKjernemiljø for likestillingsforskningpå Institutt for samfunnsforskning.

Publisert 23. sep. 2013 15:46

Internasjonale forskere satte nordisk familie- og arbeidslivspolitikk i perspektiv påKjernemiljø for likestillingsforsknings seminar torsdag 19. september.

Publisert 19. sep. 2013 17:34

- Lite tyder på at kvinner med «riktig» og høy utdanningsbakgrunn ikke ønsker karrière, skriver Mari Teigen, Sigtona Halrynjo og Marit Eline Lervik Christensen i dagens Aftenposten.