Nyheter - Side 5

Publisert 18. feb. 2016 17:00

En av vår tids ledende politiske tenkere, Anne Phillips, besøker Norge 4. mars. På programmet står blant annet besøk hos CORE kjernemiljø for likestillingsforskning. 

Publisert 5. feb. 2016 11:17

Ansettelse av ny Telenor-toppsjef har brakt mange meninger til torgs. Den lave andelen av kvinnelige toppledere i norsk næringsliv er det mange som setter spørsmålstegn ved.

Publisert 7. jan. 2016 13:16

Gir kjønnsbalanse i akademia mer forskning med kjønnsperspektiv? Det var blant spørsmålene som ble stilt da forskningsrådets BALANSE-program inviterte til workshop i desember om forholdet mellom kjønnsbalanse og kjønnsforskning.

Publisert 9. des. 2015 09:34

CORE skal utvikle et måleinstrument for å følge utviklingen i kjønnsbalansen i toppsjiktet i norsk næringsliv.

Publisert 12. nov. 2015 12:44

EUs likestillingspolitikk mangler en tydelig visjon og klare forpliktelser, hevdet den finske professoren i statsvitenskap Johanna Kantola da hun gjorde opp status for unionens likestillingspolitikk på seminaret «Når likestillingen europeiseres».

Publisert 28. sep. 2015 10:31

Torsdag 5. november arrangerer CORE og ARENA en spennende konferanse om EU og likestillingspolitikk.

Publisert 11. sep. 2015 14:31

Tidligere i år ble boken "Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv" lansert, med Mari Teigen som redaktør. Denne uken ble boken anmeldt av Forskerforum.

Publisert 27. aug. 2015 09:25

"Mange kvinnelige jurister roer ned karrieren når de får barn; de jobber mindre og tar en mer familievennlig jobb. Mennene fortsetter sitt karriereløp. Har kvinnene selv skylden, eller er det betingelser i arbeids- og samfunnsliv som skaper skiller?" Dette skriver Sigtona Halrynjo og Tanya Marie Samuelsen i en kronikk i DN 24. august. Du kan lese kronikken i fulltekst her.

Publisert 18. juni 2015 14:23

I samarbeid med NTNU-forskere samlet CORE nylig næringslivsfolk, forskere fra hele landet, USA og Nederland i Trondheim - til konferanse om det omdiskuterte glasstaket.

Publisert 17. juni 2015 15:23

Kjønnsdelte utdanningsløp og arbeidsmarkeder skaper hodebry i de nordiske landene. Svenske, danske og finske forskere besøkte nylig norske kolleger for å diskutere temaet.

Publisert 17. juni 2015 14:06

- Hvorfor skal rettsvernet være dårligere ved seksuell trakassering enn ved annen trakassering, spør CORE-forsker Hege Skjeie i Dagens Næringsliv.

Publisert 20. mai 2015 07:29

Kvoteringsloven har virket. Flere kvinner har blitt styremedlemmer. Men ringvirkningene til toppledelse lar vente på seg, skriver Mari Teigen.

Publisert 19. mai 2015 15:00

Her kan du se opptak fra lanseringsseminaret med presentasjon av forskningsfunn og paneldebatt.

Publisert 14. apr. 2015 17:02

Statlige overgrep, historisk undertrykking og marginalisering kan hope seg opp over generasjoner. Det kan bidra til at minoriteter diskrimineres her og nå.

Publisert 13. apr. 2015 16:32

Institutt for samfunnsforsknings Kjernemiljø for likestillingsforskning (CORE) vil gjerne knytte til seg studenter som planlegger å skrive masteroppgave om likestillingspolitikk.

Publisert 9. mars 2015 16:36

Det tyske parlamentet vedtok nylig lovkrav om kjønnsbalanse i styrene. Dermed føyer Tyskland seg inn i rekken av land som lar seg inspirere av norsk kvotering.

Publisert 9. mars 2015 13:51

"Norske kvinner investerer i utdanning som aldri før, og de forventer like god avkastning som sine mannlige medstudenter. Det får de ikke", skriver Marit Eline Christensen og Mari Teigen i en kronikk.

Publisert 9. mars 2015 13:21

Det norske arbeidslivet rangeres som et av de mest likestilte i verden. Likevel tjener fortsatt kvinner klart mindre enn menn. I anledning kvinnedagen ser ISF- og CORE-forsker Kjersti Misje Østbakken nærmere på lønnsforskjellene.

Publisert 9. mars 2015 13:07

"Vi har to i regjeringen som priser kvinnebevegelsen foran 8. mars, og én i regjeringen som skjeller den ut", skriver CORE-forsker Hege Skjeie i en kommentar.

Publisert 26. feb. 2015 16:08

Det ble kjappe replikker og høy temperatur da CORE-sosiologene Mari Teigen og Anne Lise Ellingsæter møtte de biologiorienterte sosiologene Gunnar Aakvaag og Torkild Lyngstad til debatt om hvorvidt biologien kan forklare det såkalte likestillingsparadokset.

Publisert 21. jan. 2015 14:16

Foreldre med delt bosted samarbeider bedre om barna enn andre foreldre. De er jevnt over mer enige om den daglige oppdragelsen og om oppfølging av barnas fritidsaktiviteter, viser en ny studie.

Publisert 19. jan. 2015 13:49

Kanskje er det fenomenene vi studerer, og ikke biologi-angst, som får mange sosiologer til å rette blikket mot samfunnsmessige mekanismer? Bokredaktørene Mari Teigen og Liza Reisel svarer på kritikk om manglende biologifokus.

Publisert 8. jan. 2015 11:19

Kvinner jobber fortsatt i det offentlige, menn i privat næringsliv. Det er Frps jobb å gjøre noe med det, skriver professor Hege Skjeie i en kommentar.

Publisert 18. des. 2014 10:59

Kvinner og menn jobber i ulike næringer. Fordi lønnsforskjellene mellom næringene trolig vil øke, kan lønnsgapet bli større.

Publisert 15. des. 2014 15:50

Like før jul ble bokaKjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedetlansert. Her kan du lese mer om boka og se opptak av forskningspresentasjonene.