Nyheter - Side 5

Publisert 18. juni 2015 14:23

I samarbeid med NTNU-forskere samlet CORE nylig næringslivsfolk, forskere fra hele landet, USA og Nederland i Trondheim - til konferanse om det omdiskuterte glasstaket.

Publisert 17. juni 2015 15:23

Kjønnsdelte utdanningsløp og arbeidsmarkeder skaper hodebry i de nordiske landene. Svenske, danske og finske forskere besøkte nylig norske kolleger for å diskutere temaet.

Publisert 17. juni 2015 14:06

- Hvorfor skal rettsvernet være dårligere ved seksuell trakassering enn ved annen trakassering, spør CORE-forsker Hege Skjeie i Dagens Næringsliv.

Publisert 20. mai 2015 07:29

Kvoteringsloven har virket. Flere kvinner har blitt styremedlemmer. Men ringvirkningene til toppledelse lar vente på seg, skriver Mari Teigen.

Publisert 19. mai 2015 15:00

Her kan du se opptak fra lanseringsseminaret med presentasjon av forskningsfunn og paneldebatt.

Publisert 14. apr. 2015 17:02

Statlige overgrep, historisk undertrykking og marginalisering kan hope seg opp over generasjoner. Det kan bidra til at minoriteter diskrimineres her og nå.

Publisert 13. apr. 2015 16:32

Institutt for samfunnsforsknings Kjernemiljø for likestillingsforskning (CORE) vil gjerne knytte til seg studenter som planlegger å skrive masteroppgave om likestillingspolitikk.

Publisert 9. mars 2015 16:36

Det tyske parlamentet vedtok nylig lovkrav om kjønnsbalanse i styrene. Dermed føyer Tyskland seg inn i rekken av land som lar seg inspirere av norsk kvotering.

Publisert 9. mars 2015 13:51

"Norske kvinner investerer i utdanning som aldri før, og de forventer like god avkastning som sine mannlige medstudenter. Det får de ikke", skriver Marit Eline Christensen og Mari Teigen i en kronikk.

Publisert 9. mars 2015 13:21

Det norske arbeidslivet rangeres som et av de mest likestilte i verden. Likevel tjener fortsatt kvinner klart mindre enn menn. I anledning kvinnedagen ser ISF- og CORE-forsker Kjersti Misje Østbakken nærmere på lønnsforskjellene.

Publisert 9. mars 2015 13:07

"Vi har to i regjeringen som priser kvinnebevegelsen foran 8. mars, og én i regjeringen som skjeller den ut", skriver CORE-forsker Hege Skjeie i en kommentar.

Publisert 26. feb. 2015 16:08

Det ble kjappe replikker og høy temperatur da CORE-sosiologene Mari Teigen og Anne Lise Ellingsæter møtte de biologiorienterte sosiologene Gunnar Aakvaag og Torkild Lyngstad til debatt om hvorvidt biologien kan forklare det såkalte likestillingsparadokset.

Publisert 21. jan. 2015 14:16

Foreldre med delt bosted samarbeider bedre om barna enn andre foreldre. De er jevnt over mer enige om den daglige oppdragelsen og om oppfølging av barnas fritidsaktiviteter, viser en ny studie.

Publisert 19. jan. 2015 13:49

Kanskje er det fenomenene vi studerer, og ikke biologi-angst, som får mange sosiologer til å rette blikket mot samfunnsmessige mekanismer? Bokredaktørene Mari Teigen og Liza Reisel svarer på kritikk om manglende biologifokus.

Publisert 8. jan. 2015 11:19

Kvinner jobber fortsatt i det offentlige, menn i privat næringsliv. Det er Frps jobb å gjøre noe med det, skriver professor Hege Skjeie i en kommentar.

Publisert 18. des. 2014 10:59

Kvinner og menn jobber i ulike næringer. Fordi lønnsforskjellene mellom næringene trolig vil øke, kan lønnsgapet bli større.

Publisert 15. des. 2014 15:50

Like før jul ble bokaKjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedetlansert. Her kan du lese mer om boka og se opptak av forskningspresentasjonene.

Publisert 15. des. 2014 15:40

Når menn velger utdanning og yrke, gjør de slik de alltid har gjort. Men morgendagens velferdstilbud avhenger av at flere menn i stedet gjør som sine søstre.

Publisert 3. des. 2014 16:35

Til våren kan masterstudenter avlegge eksamen i likestillingspolitikk. Målet er å fagliggjøre et politikkområde som mange brenner for, men ikke nødvendigvis kan så mye om.

Publisert 1. des. 2014 12:35

SV tapte kampen for likestilling i den rødgrønne regjeringen. Er det rom for et feministisk parti i Norge, spør CORE-forsker Hege Skjeie.

Publisert 27. nov. 2014 15:23

Spørsmålet er ikke om, men når Norge får et feministisk parti, hevdet den svenske feministpartilederen Gudrun Schyman da hun nylig møtte forskere og norske politikere til debatt.

Publisert 3. nov. 2014 10:42

Hvorfor konstruere likestillingsdebatten rundt en enkel motsetning mellom individuell valgfrihet og statlige reguleringer, spør forskningsleder Mari Teigen.

Publisert 9. okt. 2014 13:36

Produksjon i arbeidslivet og reproduksjon i familien henger stadig tettere sammen, og foreldrenes formue er viktig for å nå toppen av næringslivet. Det viser artikler i årets tredje utgave av Søkelys på arbeidslivet.

Publisert 16. sep. 2014 11:16

For første gang skal forskere sammenligne utfordringer innvandrere, samer og nasjonale minoriteter i Norge opplever i møte med for eksempel arbeidslivet, skole- og utdanningssystemet, boligmarkedet og med det offentlige tjenesteapparatet.

Publisert 29. aug. 2014 16:04

De sier de kjenner europeiske kvinners erfaringer og vet hva de trenger. Det har blitt hevdet at mer ekspertmakt gjør EUs likestillingspolitikk mindre demokratisk. Forskere har studert nærmere hva slags ekspertise det er snakk om.