Nyheter - Side 4

Publisert 13. des. 2016 08:52

– Timelønn er det sentrale målet for å forklare kjønnsforskjeller i lønn, sier samfunnsøkonom Kjersti Misje Østbakken. Indikatoren viser at kjønnsforskjellene er størst på lønnstoppen.

Publisert 6. okt. 2016 12:11

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 slår fast: «CORE skal fremdeles være et sentralt, kompetent og kraftfullt miljø for likestillingsforskning».

Publisert 3. okt. 2016 13:29

Arbeidsgiver må utfordres på rekrutteringsspørsmål, arbeidstaker på fedrekvote – men hvem tar ansvar for likelønnsproblematikken? Dette diskuterte panelet da CORE-boka «Ulik likestilling i arbeidslivet» ble lansert.

Publisert 20. sep. 2016 16:08

Bokaktuelle CORE-forskere ser inn i krystallkula: Delingsøkonomi og globalisering byr på likestillingsutfordringer. De håper partene vil diskutere tiltak under lanseringen.

Publisert 19. sep. 2016 09:12

KRONIKK: Tiltak er vel og bra, og begrunnelsene kan være gode, men vi vet for lite om hva som virker og ikke virker. Det skriver CORE-leder Mari Teigen i Dagens Næringsliv.

Publisert 8. sep. 2016 13:02

Boka «Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber» problematiserer hvordan studenters etnisitet og kjønn kan bli en barriere for drømmejobben. Les mer om løsningene panelet debatterte under lanseringen 6. september.

Publisert 29. aug. 2016 15:18

ESSAY: «Det er ikke bare hva du faktisk kan og vet som avgjør dine muligheter i arbeidsmarkedet. Du blir det du og andre tror du passer til som mann eller kvinne, innvandrer eller nordmann», skriver forsker Julia Orupabo i Dagbladet.

Publisert 24. aug. 2016 10:46

KRONIKK I DN: Overgangen til skolebenken er stor. Særlig de yngste guttene kan bli sittende igjen med en ADHD-diagnose uten grunn.

Publisert 17. juni 2016 09:17

Ny forskning beregner kvinners bidrag til norsk BNP-vekst.

Publisert 15. juni 2016 12:30

En ny litteraturstudie fra Institutt for samfunnsforskning viser at fedrekvoten har stor oppslutning og brukes i de fleste deler av arbeidslivet. Imidlertid er verken likestillingspotensialet eller velferdspotensialet realisert fullt ut.

Publisert 31. mai 2016 13:17

– Bedrifter med respekt for seg selv bør rekruttere kvinner til toppledelsen, lød det fra statsråd Solveig Horne under lanseringen av CORE Topplederbarometer. Kan måleverktøyet tette kunnskapshullet? Les om resultatene her.

Publisert 26. mai 2016 09:58

Hva betyr det egentlig når studenter opplever etnisitet som en barriere i noen profesjoner, mens det blir ansett som en fordel for å lykkes i andre? Kompetanse, kjønn og etnisitet, og betydningen dette har for inkludering er tema i den nye fagboken til ISF-forsker Julia Orupabo.

Publisert 11. mai 2016 13:47

CORE sitt nye balansebarometer gjør opp status for kjønnsfordelingen i norsk toppledelse. Representanter fra Statoil, Nordic Choice Hotels og NSB tar debatten under lanseringen.

Publisert 27. apr. 2016 13:43

Økonomiske svingninger i arbeidsmarkedet styrer frafall innen yrkesfag – i gode tider hopper gutta av. Enkle tiltak kan sørge for at flere fullfører utdanningsløpet.

Publisert 11. mars 2016 12:54

Institutt for samfunnsforskning gjør opp status for noen av sakene som preget nyhetsbildet.

Publisert 8. mars 2016 14:49

ISF har deltatt i et internasjonalt forskningsprosjekt kaltGender Pay Gap andGender Care Gap. Prosjektet berører folks forståelse og praksis rundt kjønnsforskjeller i lønn og tid brukt til hus- og omsorgsarbeid, og har avstedkommet mange spennende resultater.

Publisert 7. mars 2016 16:48

– De er mennesker med dårlige og gode egenskaper, akkurat som oss, sa Anne Phillips da hun gjestet CORE/ISF 4. mars. Forsker Anja Bredal etterlyste imidlertid en mer offensiv debatt om kvinners rettigheter – hun mener man må kunne si at noen land er dårligere for kvinner enn andre.

Publisert 18. feb. 2016 17:00

En av vår tids ledende politiske tenkere, Anne Phillips, besøker Norge 4. mars. På programmet står blant annet besøk hos CORE kjernemiljø for likestillingsforskning. 

Publisert 5. feb. 2016 11:17

Ansettelse av ny Telenor-toppsjef har brakt mange meninger til torgs. Den lave andelen av kvinnelige toppledere i norsk næringsliv er det mange som setter spørsmålstegn ved.

Publisert 7. jan. 2016 13:16

Gir kjønnsbalanse i akademia mer forskning med kjønnsperspektiv? Det var blant spørsmålene som ble stilt da forskningsrådets BALANSE-program inviterte til workshop i desember om forholdet mellom kjønnsbalanse og kjønnsforskning.

Publisert 9. des. 2015 09:34

CORE skal utvikle et måleinstrument for å følge utviklingen i kjønnsbalansen i toppsjiktet i norsk næringsliv.

Publisert 12. nov. 2015 12:44

EUs likestillingspolitikk mangler en tydelig visjon og klare forpliktelser, hevdet den finske professoren i statsvitenskap Johanna Kantola da hun gjorde opp status for unionens likestillingspolitikk på seminaret «Når likestillingen europeiseres».

Publisert 28. sep. 2015 10:31

Torsdag 5. november arrangerer CORE og ARENA en spennende konferanse om EU og likestillingspolitikk.

Publisert 11. sep. 2015 14:31

Tidligere i år ble boken "Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv" lansert, med Mari Teigen som redaktør. Denne uken ble boken anmeldt av Forskerforum.

Publisert 27. aug. 2015 09:25

"Mange kvinnelige jurister roer ned karrieren når de får barn; de jobber mindre og tar en mer familievennlig jobb. Mennene fortsetter sitt karriereløp. Har kvinnene selv skylden, eller er det betingelser i arbeids- og samfunnsliv som skaper skiller?" Dette skriver Sigtona Halrynjo og Tanya Marie Samuelsen i en kronikk i DN 24. august. Du kan lese kronikken i fulltekst her.