Nyheter - Side 2

Publisert 8. mars 2018 09:54

Topplederne har endret syn på hvorfor det er flest menn på toppen av arbeidslivet.

Publisert 8. mars 2018 09:38

Kjønnsforskjeller mellom velgerne kan bli avgjørende ved fremtidige valg, sier forsker.

Publisert 7. mars 2018 10:19

Her finner du oversikt over utvalgte publikasjoner med likestillingsforskning fra CORE og ISF.

Publisert 2. mars 2018 16:32

Norge, Sverige og Danmark har strammet inn deler av familie- og velferdspolitikken. En av årsakene er innvandring.

Publisert 2. mars 2018 12:55
Trenger du en ekspertuttalelse om kjønn og likestilling? Se denne oversikten over hva våre forskere kan bidra med av fagkunnskap under 8. mars-uka.
Publisert 1. mars 2018 08:36

Kvinner og menn opplever forskjellige typer netthat og reagerer ulikt på det. Se forsker Marjan Nadim forklare på under ett minutt.

Publisert 1. mars 2018 08:28

Menn og kvinner jobber frivillig på ulike steder og med ulik innsats.

Publisert 1. mars 2018 08:28

Det vil ta lang tid før vi får likelønn her i landet. 

Publisert 2. feb. 2018 09:15

#Metoo-kampanjen har røsket opp og fått hoder til å rulle. Slike kraftige reaksjoner er heller unntaket enn regelen når spørsmål om likestilling er oppe til debatt.

CORE-status Foreldrepermisjon og fedrekvote
Publisert 25. jan. 2018 06:45

Regjeringen vil utvide fedrekvoten, hva betyr det for norske familier? En ny kunnskapsoversikt viser hva forskningen sier om foreldrepermisjon og fedrekvote.

Foto: Prio
Publisert 17. jan. 2018 10:19

Hernes er en betydelig pioner innenfor likestillingsforskning og har også vært en viktig bidragsyter for instituttets forskning på likestilling. CORE og ISF gratulerer Hernes med 80-årsdagen!

Publisert 5. jan. 2018 13:44

Iceland launches pioneering initiatives to close the gender wage gap. Is this regulation relevant for the Norwegian debate on equal pay as well?

Publisert 21. des. 2017 09:40

Tradisjonelle politiske skillelinjer blir utydelige når pensjon diskuteres i et likestillingsperspektiv, viser forskning fra ISF.

Publisert 20. des. 2017 09:44

Bare 27 prosent av topplederne i næringslivet er kvinner, men heller ikke akademia eller offentlig sektor innfrir målene om kjønnsbalanse i toppstillinger, viser ny studie av likestilling på ledernivå i fire ulike sektorer. 

Publisert 19. des. 2017 11:03

Nesten ingen bestrider at utslippene av klimagasser må reduseres, men i praksis må hensynet til klimaet vike for andre hensyn, slik som flytrafikk, privatbilisme og arbeidsplasser i oljebransjen. Her er der en parallell til likestillingspolitikken: Alle er enige om at likestilling er viktig, men i praksis har likestillingen vikeplikt for andre hensyn.

Publisert 14. des. 2017 09:21

Par med felles økonomi planlegger ikke nødvendigvis pensjonen sin sammen, viser ny rapport. Deltakerne i studien hadde ulike syn på hvor rettferdige de kjønns- og familierelaterte ordningene i det nye pensjonssystemet er.

NORDICORE illustration
Publisert 13. des. 2017 15:53

With 22 researchers from institutions across the Nordic countries, NORDICORE has started off its first year exploring its overall ambition: solving the gender equality paradox in academia.

Publisert 8. des. 2017 14:54

Komité for kjønnsbalanse og mangfold fortsetter arbeidet med et mer mangfoldig akademia – denne gangen med forsker Julia Orupabo på laget.

Publisert 29. nov. 2017 15:56

Yngre arbeidstakere velger i mindre grad kjønnstradisjonelle yrker – men kjønnsforskjellen øker når de blir elder.

NORDICORE illustration
Publisert 29. nov. 2017 10:28

Researchers and academic leaders from all the Nordic countries were gathered to discuss how to improve the gender balance earlier this month – a discussion NORDICORE, was happy to be a part of. 

Publisert 28. nov. 2017 09:59

Hva vet vi egentlig om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet? Her finner du oversikt over utvalgte publikasjoner fra CORE og ISF som gir deg svar.

Publisert 25. nov. 2017 12:02

Menn med innvandrerbakgrunn går inn i tradisjonelle kvinnedominerte yrker og gjør at det blir mer kjønnsbalanse i Norge.

Publisert 24. nov. 2017 07:45

85 % av arbeidstakere i Norge jobber i et kvinne- eller mannsdominert yrke. Men yngre generasjoner og innvandrere fra land utenfor EU reduserer kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet, viser ny forskningsrapport.

Publisert 9. nov. 2017 11:27

What is the Nordic gender equality paradox – and does it exist  in academia as well?

Publisert 25. okt. 2017 10:54

Store kjønnsforskjeller preger mange ungdommers valg av utdanning og karriere, også i fremtidens yrker. Særlig guttene velger sjelden kjønnsmessig utradisjonelt.