NORDICORE

Tidligere

bilde av mennesker som jobber
Tid og sted: 7. mai 2019 14:00 - 15:30, Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo

Vårt tidsskrift Søkelys på arbeidslivet inviterer til lansering av årets første nummer 7. mai. Midlertidighet i akademia og kjønnforskjeller i synet på sykefravær er temaene vi tar for oss.

Tid og sted: 8. nov. 2018 09:00 - 16:00, OsloMet - Oslo Metropolitan University, Pilestredet 46

Velkommen til konferansen Mangfold i akademia – fra begreper til tiltak, torsdag 8. november i Oslo!

Tid og sted: 10. juli 2018 15:15 - 16:30, Toulouse, France

NORDICORE is looking forward to participate on NordForsk's session at a major European conference in July.