Mangfold i akademia – fra begreper til tiltak

Velkommen til konferansen Mangfold i akademia – fra begreper til tiltak, torsdag 8. november i Oslo!

Foto:Colorbox.com

Konferansen arrangeres av Akademiet for yngre forskere, Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning og Institutt for samfunnsforskning inviterer forskere og ledere i akademia til å diskutere mangfold.

Vi tar utgangspunkt i den pågående debatten om internasjonalisering i akademia, erfaring fra arbeid med kjønnslikestilling og det vanskelige begrepet mangfold. Målet for dagen er å utfordre forskere og ledere i akademia til å tydeliggjøre hva de mener med mangfold generelt, og etnisk mangfold spesielt. Dersom vi er enige om hva vi mener med mangfold og hvor utfordringene ligger, er det lettere å foreslå konkrete tiltak.

Hovedinnleder er professor Kalwant Bhopal fra Universitetet i Birmingham. Hun vil fortelle om sin forskning om barrierer som akademikere med etnisk minoritetsbakgrunn møter, men også om gode virkemidler for kjønnsbalanse og etnisk mangfold i britisk akademia.

For oppdatert informasjon og påmelding, besøk Kif-komiteens sider her.

Publisert 7. aug. 2018 15:23 - Sist endret 6. sep. 2018 14:58