Likestillingsspørsmål på 1-2-3

#Metoo har vært en kraftig påminner om at flere likestillingsutfordringer gjenstår, også i 2018. Bli med på lynforedrag om ulikhet mellom kjønnene 7. mars: Fem av våre ledende eksperter oppsummerer likestillingsspørsmål knyttet til netthat, valgdeltagelse, innvandring og familiepolitikk på 10 minutter.

Meld deg på

Noen smakebiter på forskning som presenteres:

Netthat: Kvinner trekker seg oftere fra det offentlige ordskiftet som følge av netthets, men likevel er det flest menn som mottar netthets. Hva betyr dette for kvinner og menns deltakelse i den offentlige debatten?

Demokrati: Menn er fortsatt bedre representert i politikken, likevel er valgdeltakelsen lavere blant menn enn kvinner. Hvorfor stemmer menn sjeldnere og hva betyr det politisk? 

Frivillighet: Kvinner jobber mindre i betalt arbeid, men deltar likevel ikke mer i frivillig arbeid enn menn. Hvordan kan vi forklare kjønnsforskjellene?

Familiepolitikk: Trues velferdsgodene som er rettet mot familier, selve grunnmuren til likestillingslandet Norge, av innvandring?

Arbeidsliv og lønn: Fortsatt har vi tydelige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i Norge: Hvorfor lukkes ikke gapet?

Arbeidsliv og ledelse: Flest menn er toppledere – hva mener topplederne selv er grunnen?

Onsdag 7. mars åpner Institutt for samfunnsforskning huset for en bred debatt om likestilling i dagens Norge. Her kan du høre faglige innlegg, mingle og diskutere likestillingsspørsmål med våre forskere.

Del 1: Likestillingsspørsmål på 1-2-3

14.00 – 14.10: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland

14.10 -14.20: Kjønnsubalanse på toppen – hvor trykker skoen?
Ved Mari Teigen, leder for CORE – Senter for likestillingsforskning og forsker ved Institutt for samfunnsforskning

14.20 – 14.30: Menn er mer frivillige – hvorfor er det slik?
Ved Audun Fladmoe, forsker ved Institutt for samfunnsforskning

14.30 – 14.40: Netthat – et kvinneproblem?
Ved Marjan Nadim, forsker ved Institutt for samfunnsforskning

14.40 – 14.50: Familiepolitikk i endring? Betydningen av innvandring og integrering
Ved Anne Skevik Grødem, forsker ved Institutt for samfunnsforskning

14.50 – 15.00: Unge menn som ikke stemmer – et demokratiproblem?
Ved Johannes Bergh, forsker ved Institutt for samfunnsforskning

15.00 – 15.10: Kjønn og lønn: hvorfor lukkes ikke lønnsgapet?
Ved Kjersti Misje Østbakken, forsker ved Institutt for samfunnsforskning

Del 2: Spør en forsker

15.15 – 16.00: Mingling og diskusjon med forfriskninger
Flere av instituttets forskere deltar med postere i instituttets 1. etasje og diskuterer gjerne likestillingsrelaterte spørsmål i forbindelse med:

  • Kjønn, lønn og arbeidsliv
  • Ytringsfrihet og netthat
  • Valg og politikk
  • Familiepolitikk og velferdsstat
  • Sivilsamfunn og frivillig deltakelse
    Listen oppdateres løpende.
     

Henvendelser rettes til Christina Stoltenberg.

Ikke anledning til å delta? Faglige innlegg streames her:

Publisert 14. feb. 2018 09:14 - Sist endret 26. nov. 2021 15:19