Likelønn: Har Island svaret?

Fellesorganisasjonen (FO) inviterer til seminar om likelønn. ISF-forsker Anne Skevik Grødem presenterer resultater fra forskningsfronten.

Ikke noe sted i verden tjener kvinner like mye som menn. Som første land i verden, bøtelegger Island bedrifter som ikke gir kvinner samme lønn som menn.

Hva kan Norge lære av Island? CORE - Senter for likestillingsforskning, ved forsker Anne Skevik Grødem, vil presentere sin nye  rapport om likelønnsstandarden på Island. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

Deretter får vi kommentarer fra blant andre likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm og sjefsøkonom i LO Roger Bjørnstad.

Les mer på FO sine sider.

Publisert 6. aug. 2018 11:12 - Sist endret 6. aug. 2018 11:12