Kvinner i finans – får ikke, kan ikke eller vil ikke?

Finansforbundet inviterer til frokostmøte og debatt i forbindelse med lanseringen av vår forskningsrapport Kvinner i finans: Kan ikke, vil ikke, får ikke?.

bilde av kvinne som balanserer

Illustrasjon: Colourbox.com/ISF.

Meld deg på via Finansforbundets nettsider!

Kvinnelige ledere har vist seg å være god business for de selskapene som tør å satse på kvinner. Det blir stadig viktigere for virksomheter å kunne speile sin kundemasse og få flere perspektiver inn i beslutningsprosessene. Lønnsomhet og likestilling går hånd i hånd.

Likevel er det langt flere menn enn kvinner i ledende stillinger i finansnæringen og betydelige lønnsforskjeller mellom kjønnene. Hvorfor er ikke finans en karrierevei for flere kvinner?

Det er bakgrunnen for prosjektet Kvinner i finans: Kan ikke, vil ikke, får ikke?. Studien er gjennomført av CORE på vegne av Finansforbundet, om kultur, karrierevalg, muligheter og verdisetting av kompetanse og ansvar i finansnæringen.

Velkommen til en innholdsrik morgen med lansering av den rykende ferske rapporten om likestilling i finans. Representanter fra forskningsmiljøer, politikk og finansnæringen vil sørge for at rapporten og likestillingsutfordringen i finans belyses fra ulike perspektiver. 

Arrangør

Finansforbundet og Core
Publisert 26. apr. 2019 14:09 - Sist endret 24. feb. 2020 15:34