Kildens årskonferanse: Likestilling for framtida

Sammen med Kilden kjønnsforskning.no inviterer vi forskere, politikere og alle som er opptatt av likestilling til årskonferanse: Likestilling for framtida – 10 år etter Skjeie-utvalget.  

Teksten "Likestilling for fremtida - 110 år etter Skjeie-utvalget" på grønn bakgrunn med Kildens logo øverst i venstre hjørne.

Vi markerer at ti år har gått siden Likestillingsutvalget, også kjent som Skjeie-utvalget etter lederen Hege Skjeie, leverte to offentlige utredninger som satte fart i likestillingsdebatten i Norge. Likestillingsutvalget konkluderte med at det ikke fantes noen helhetlig norsk likestillingspolitikk, og anbefalte flere tiltak for å bøte på det.  

Kildens årskonferanse og CORE - senter for likestillingsforskning tar temperaturen på norsk likestillingspolitikk og retter søkelyset mot framtidas likestillingsutfordringer. Hvilken betydning fikk Likestillingsutvalget på sikt? Hva har det å si at Likestillingsloven i 2017 ble endret til å omfatte forbud mot diskriminering på andre områder enn kjønn? På hvilke samfunnsområder er det viktig at likestillingspolitikken tar grep i tida framover?  

Deltagelse er gratis og åpent for alle. Servering er inkludert. Konferansen avholdes fysisk i Auditoriet Moser i Kildens lokaler hos Forskningsrådet. Lokalet er tilgjengelig for rullestolbrukere. Det er mulig å delta digitalt, se påmeldingsskjema.

Program

Konferansier: Asta Busingye Lydersen

09.30 Registrering og noe å bite i    

10.00: Åpning: Likestilling for framtida – 10 år etter Skjeie-utvalget  

 • Linda Marie Rustad, direktør ved Kilden kjønnsforskning.no, åpner årskonferansen   
 • Politikk for likestilling – fortsatt vikeplikt?
  Hovedinnledning ved Mari Teigen, leder ved CORE - Senter for likestillingsforskning, Institutt for samfunnsforskning   
 • Hva er viktige likestillingspolitiske satsningsområder framover? 
  Panelsamtale med likestillingsminister Anette Trettebergstuen, Knut Oftung (Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO) og Mari Teigen (CORE). Ordstyrer: Asta Busingye Lydersen  

11.00 Pause   

11.30 Institusjonelle og organisatoriske rammer for likestillingsarbeidet 

 • Hvordan fungerer likestillings- og diskrimineringslovgivningen?  
  Innledning ved Anne Hellum, professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo  
 • Hvem skal gjøre jobben?   
  Panelsamtale med Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon, leder i Mannsutvalget, Claus Jervell, og leder av Reform, Are Saastad. Ordstyrer: Linda Marie Rustad (Kilden).   

12.15 Lunsj   

13.00 Forskerstafett: Likestillingsutfordringer i dag    

 • Gutteproblemer? Hvilke gutter, når, og sammenliknet med hvem? 
  Ved Kristoffer Chelsom Vogt, professor og instituttleder ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen 
 • Sosiale medier, kjønn og etnisk diskriminering
  Ved Ronald Mayora Synnes, førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder   
 • Likestillingsutfordringer for skeive
  Ved Elisabeth Stubberud, førsteamanuensis ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU  
 • Et kjønnsperspektiv på menneskehandel og utnyttelse av flyktninger – i lys av Ukraina-krigen
  Ved Maria Gabrielsen Jumbert, seniorforsker og avdelingsleder ved PRIO Institutt for fredsforskning
 • "Det er fødselsratene": om krenket maskulinitet og kvinnekontroll i høyreekstreme miljø
  Ved Cathrine Thorleifsson, forsker ved C-REX – Senter for ekstremismeforskning, Universitetet i Oslo

14.00 Pause   

14.30 Likestilling, frivilligheten og framtida

 • Panelsamtale med representanter for sivilsamfunnet. Bekreftede deltakere: Anne Hege Grung fra Norsk kvinnesaksforening, Bassel Hatoum fra Skeiv Verden og Leila Langdalen Sbai fra ROSA (Krisesentersekretariatet). Ordstyrer: Asta Busingye Lydersen  
 • Avslutning ved Kilden og CORE - Senter for likestillingsforskning   

15.30 Mingling og fingermat  

Påmelding - Fysisk og digital

Meld deg på konferansen på Forskningsrådets nettsider. Påmeldingsfrist er 20. oktober. 

Emneord: Likestilling
Publisert 30. sep. 2022 11:22 - Sist endret 7. okt. 2022 13:32