Innvandring og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Hvordan påvirker innvandring det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge? Og hvordan endrer arbeidsgivere synet på hvem som er den beste til å utføre jobben når nye grupper kommer til? Dette er noen av spørsmålene vi reiser på CORE-seminar mandag 27. november.

I den offentlige debatten om likestilling i arbeidsmarkedet får vi ofte høre at det bare er kvinner som bryter tradisjoner og beveger seg inn på menns domene, mens menn vegrer seg for å velge typiske kvinneyrker. Men stemmer dette bildet for alle deler av dagens arbeidsmarked? Retter vi blikket mot bunnen av arbeidsmarkedet ser vi at også menn jobber i kvinneyrker. COREs forskning viser at menn med innvandrerbakgrunn foretrekkes av arbeidsgivere i enkelte tradisjonelle kvinneyrker med lav lønn og få krav til kompetanse. For å forstå endringer i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i dagens Norge, må spørsmål om ulikhet og segregering også ses i lys av innvandringen til landet.

Mandag 27. november inviterer CORE – Senter for likestillingsforskning til seminar om innvandring og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Du får høre:

  • Kjersti Misje Østbakken presenterer ny forskning om hvordan det kjønnsdelte arbeidsmarkedet har endret seg over tid – og hvordan innvandring påvirker kjønnssegregeringen.
     
  • Marjan Nadim og Julia Orupabo gir innblikk i ett av yrkene hvor menn (med innvandrerbakgrunn) er i ferd med å ta over for kvinner, nemlig renhold, og spør hvem arbeidsgiverne nå ser på som den ideelle arbeidstaker.

Program:

14.00 Velkommen ved Tanja Storsul, direktør ved Institutt for samfunnsforskning

14.05 – 14.20: Kjersti Misje Østbakken presenterer forskning

14.20 – 14.35: Julia Orupabo/Marjan Nadim presenterer forskning

14.35 – 15.05 Kommentarer fra: 

  • Karl Ove Moene, professor ved Økonomisk Institutt, Universitet i Oslo.
  • Jon Horgen Friberg, forsker ved Fafo
  • Claus Jervell, fagdirektør, Likestillings- og diskrimineringsombudet

15.05 – 15.30: Diskusjon med kommentatorer og forskere

Ordstyrer: Mari Teigen, leder for CORE og forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Arrangementet streames her.
Ved spørsmål om arrangementet, kontakt prosjektrådgiver Christina Stoltenberg.

Meld deg på:

Publisert 1. nov. 2017 08:55 - Sist endret 24. nov. 2017 12:34