Hvorfor får vi så få barn? Fruktbarhet i likestillingslandet

Norge lå lenge på europatoppen i fruktbarhet. Velferdsstaten og familiepolitikken fikk mye av æren: Rause foreldrepermisjoner, god barnehagedekning og andre velferdsordninger gjorde at norske par stiftet familie, fikk vi høre. Nå har fruktbarhetstallene falt i ti år, og norske kvinner og menn er stadig eldre når de får sitt første barn.

På dette debattmøtet presenterer vi tallene fra en ny, stor spørreundersøkelse hvor flere tusen kvinner og menn i Norge forteller hva de tenker rundt det å få barn. Deretter åpner vi for diskusjon mellom to forskere og to forfattere som har markert seg med bøker om barn og barnløshet: Hvorfor er det egentlig slik at vi får så få barn?  

Vi spør: 

  • Fungerer ikke familiepolitikken slik som mange trodde?

  • Har vi fått et arbeidsliv hvor folk utsetter det å få barn til det nesten er for sent?

  • Er klimafrykt eller klimaskam en del av forklaringen?

  • Eller ser vi rett og slett en ny generasjon som i mindre grad ser det som et av livets store mål å stifte familie?

Du får høre:

  • Marie Aubert, forfatter
  • Birger Emanuelsen, forfatter
  • Einar Øverbye, professor, OsloMet
  • Mari Teigen, leder, CORE – Senter for likestillingsforskning
  • Sara Cools, forsker, Institutt for samfunnsforskning

Ordstyrer: Maria Reinertsen, Morgenbladet

Emneord: Likestilling
Publisert 14. feb. 2020 13:00 - Sist endret 2. mars 2020 13:55