Pizzaseminar: Endelig likestilling i akademia?

Har arbeidet for kjønnsbalanse i akademia kommet i mål? Vi inviterer til debatt om ferske forskningsresultater om likestilling i akademia.

Meld deg på seminaret her

Kvinner er stadig i mindretall i akademiske toppstillinger, selv om tallene varierer mellom fagområdene. I humaniora og samfunnsvitenskap er andelen kvinnelige professorer like over 30 prosent, mens kvinner er kraftig underrepresentert i toppstillinger i naturvitenskap og teknologiske fag. 

Mye innsats har vært nedlagt de siste årene for å fremme kjønnsbalanse i akademia. En fersk rapport fra NIFU, i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning, gir ny informasjon om kvinners og menns muligheter i dagens akademia. Rapporten finner på de fleste nivåer ikke noen systematisk diskriminering av kvinner ved ansettelse, selv om det finnes en viss skjevhet ved overgangen til professornivå. Men betyr dette at arbeidet for kjønnsbalanse endelig har lykkes? Vil det bli kjønnsbalanse blant professorene når de store kullene med kvinnelige stipendiater blir kvalifiserte til å søke? Er det på tide å legge ned arbeidet for å få fram kvinner i forskningen, eller skygger de store tallene for et mer variert bilde av kjønnsbalanseutfordringer?

Rapporten fra NIFU og ISF forteller om betydelige forskjeller mellom fagene, og om forskjeller mellom undervisningsrettede og forskningsrettede karriereløp – med betydning for kvinners og menns posisjoner i det akademiske systemet. Hva betyr dette for det videre arbeidet med kjønnsbalanse i akademia?

På dette ettermiddagsseminaret utfordrer ISF sentrale aktører til å diskutere hvordan vi kan forstå, forklare og ikke minst tolke utfordringene med kjønnsbalanse i akademia.

Program:

Velkommen ved Tanja Storsul og Mari Teigen

Innledninger ved Nicoline Frölich, forskningsleder ved NIFU og Marte Mangset, forsker ved Institutt for samfunnsforskning

Panelsamtale, ledet av Mari Teigen:

Gunn Enli (Professor og Prodekan, HF-fakultetet, Universitetet i Oslo)

Knut Liestøl (Styreleder Forskningsrådets BALANSE program, Professor Universitetet i Oslo)

Sveinung Skule (Direktør, NIFU)

Etter panelsamtalen åpnes det for spørsmål fra salen. Det serveres pizza fra 15:00. 

Meld deg på seminaret her.

Velkommen!

Publisert 24. sep. 2019 11:14 - Sist endret 8. okt. 2019 15:58