FRONT avsluttes

På avslutningskonferansen til FRONT,samarbeidsprosjektet mellom Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, kan du blant annet høre innlegg fra NORDICORE-leder Mari Teigen.

Forskningsprosjektet Female Researchers On Track (FRONT) skal skape likestilling og kjønnsbalanse i akademia. Etter tre år oppsummeres forskningsfunn, med innlegg fra blant annet Hanne Bjurstrøm, Åse Gornitzka, Dag O. Hessen, Anna Wahl og Knut Liestøl.

Teigen holder innlegget  "Hvordan står det til med kjønnsbalanse og likestilling i akademia i Norge og Europa?"

Konferansen arrangeres på Blindern, Georg Sverdrups hus.
For mer informasjon og påmelding, besøk UiO sine sider.

Publisert 6. sep. 2018 12:58 - Sist endret 6. sep. 2018 13:02