Hvem stemmer på Rødt?

Vi har analysert 60 år med valgundersøkelser. Her kan du se hvem som stemmer på Rødt.

Vi ved Institutt for samfunnsforskning har gjennomført store spørreundersøkelser i forbindelse med alle stortingsvalg siden 1957 (unntatt i 1961). Dette har gitt oss en unik database med informasjon om blant annet hvordan de ulike partienes velgergrupper er sammensatt og hvilke partier som velgerne synes har den beste politikken på ulike saksfelt. I forkant av årets stortingsvalg har vi gått gjennom tallene våre og laget en lettfattelig oversikt over hvem som i størst grad stemmer på hvert av partiene som sitter på Stortinget i dag. Her får du tallene for Rødt.


Alder: Litt høyere oppslutning blant unge velgere

Helt siden opprettelsen på 1970-tallet har hovedtendensen vært at Rødt (tidligere RV) har hatt sin høyeste oppslutning blant de yngre velgerne. Ved forrige stortingsvalg i 2017 hadde partiet rundt 3 prosent oppslutning blant velgere og snaut 2 prosent blant velgere over 60 år, men forskjellen var ikke statistisk signifikant.


Kjønn: Like stor oppslutning blant begge kjønn

Det har historisk vært små forskjeller mellom andelen som stemmer Rødt blant menn og kvinner, og oppslutningen deres var jevnstor mellom de to gruppene også ved valget i 2017.


Inntekt: Like stor oppslutning blant inntektsgruppene

Rødts oppslutning blant de ulike inntektsgruppene har variert lite gjennom perioden, og har i all hovedsak vært jevnt fordelt mellom de med lav, middels og høy inntekt.


By/land: Høyere oppslutning blant velgere i tettbygde strøk

Rødt har hatt høyere oppslutning blant velgere i tettbygde strøk (definert av SSB som steder hvor det bor minst 200 personer og avstanden mellom husene i hovedsak ikke er over 50 meter) i alle valg siden 1970-tallet, unntatt i 1985 da de fikk omtrent like stor oppslutning i tettbygde og i distriktene. Ved valget i 2017 fikk partiet nesten 3 prosent oppslutning blant velgerne i tettbygde strøk, og snaut 1 prosent blant velgerne i spredtbygde strøk.


Utdanning: Høyere oppslutning blant velgere med høy utdanning

Ved valget i 2017 fikk Rødt over rundt 3,5 prosent oppslutning blant velgere med universitets- eller høyskoleutdanning og 1 prosent blant velgere med grunnskoleutdanning. Partiet har hatt høyere oppslutning blant velgere med høyere utdanning ved alle valg siden 1977.


De tre sakene hvor flest velgere synes Rødt har den beste politikken:

 


 

Merk at tallene er basert på representative spørreundersøkelser – siden det er hemmelige valg i Norge, er det ikke mulig å vite helt nøyaktig hvordan stemmegivingen har vært blant ulike grupper. Tallene er derfor heftet med en viss usikkerhet, det gjelder særlig for partiene med lav oppslutning. Vi har rundet av tallene til nærmeste halve prosentpoeng.

Klikk her for å se oversikten over alle partiene

Emneord: Valg og demokrati Av Hallvard Kvale
Publisert 4. sep. 2021 20:36 - Sist endret 6. sep. 2021 09:55