Tanja Storsuls blogg - Side 5

Publisert 10. mars 2018 10:33

Hvilken rolle bør ekspertene ha i demokratiet? Er det en motsetning mellom folkestyre og ekspertvelde? Og hva med forskning?

Om bloggen

En blogg om forskning og politikk, og særlig forskningspolitikk av direktør for Insitutt for samfunnsforskning Tanja Storsul.