Tanja Storsuls blogg - Side 2

bilde av en hånd med et forstørrelsesglass
Publisert 24. aug. 2018 08:39

Når alternative fakta får god grobunn er det desto viktigere at vi skaper større åpenhet rundt forskninga vår.

Publisert 21. juni 2018 10:40

En fersk evaluering viser at norsk samfunnsvitenskap holder god internasjonal standard. Det er flott! Men evalueringa ville vært mer interessant og mer nyttig hvis den ikke hadde så sterk slagside.

bilde av mann som ser på defekt robot
Publisert 4. juni 2018 10:55

Skal det offentlige fornye seg trengs det store bildet om hva innovasjon er. Innovasjon handler om langt mer enn teknologiske dingser og tjenester.

Publisert 16. apr. 2018 08:47

Vi er på vei inn i et spennende, høyteknologisk samfunn. Men å satse på teknologi uten å utvikle kunnskap om de samfunnsmessige sidene er risikoatferd.

Publisert 18. mars 2018 19:33

Skal vi fremme kvalitet i norsk forskning må vi huske at kvalitet er mer enn akademisk eksellens.

Om bloggen

En blogg om forskning og politikk, og særlig forskningspolitikk av tidligere professor i medievitenskap Tanja Storsul.