2021

Sist endret 24. aug. 2021 08:59 av hegekka@uio.no

Hvordan har pandemien påvirka politikken? Er opplevelsen av fellesskap endra? Hva har konsekvensene vært for arbeids- og samfunnsliv? Blir samfunnet endra for godt?

Sist endret 25. nov. 2021 08:50 av erikakb@uio.no

Forskningsministeren sier at Forskningsrådet ikke bør lyse ut penger før Stortinget har bevilga dem. Det tror jeg egentlig ikke han mener. Men, utsagnet viser at vi trenger å tenke nytt om hvordan vi investerer i forskning. Her er fire forslag som kan gjøre forskningsinvesteringene mer langsiktige. 

Sist endret 10. mars 2021 11:51 av hallvak@uio.no

Når forskerprosjekter vurderes i Forskningsrådet får ikke panelene se utlysningene. Det er det på tide å endre på!

Sist endret 24. nov. 2021 15:45 av erikakb@uio.no
Sist endret 19. feb. 2021 09:06 av hegekka@uio.no

I Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning ligger viktige prioriteringer for norsk forskning. Når planen nå skal revideres er det viktig at den balanserer klokt på noen avgjørende punkter. Her er tre råd.

Om bloggen

En blogg om forskning og politikk, og særlig forskningspolitikk av direktør for Insitutt for samfunnsforskning Tanja Storsul.