Korona og kunnskap om samfunnet

Koronasituasjonen stiller samfunnet overfor store utfordringer. Vi trenger ny innsikt og ny kunnskap. Forskning på hvordan korona påvirker samfunnet – og hvordan samfunnet møter pandemien – har stor betydning.

Skal vi lykkes i å håndtere koronasituasjonen trenger vi mange typer kunnskap. Vi trenger vaksiner og behandling som virker, vi trenger å vite mer om hvordan viruset smitter, og om hvor effektivt munnbind er. Samtidig trenger vi også å vite mer om hva som gjør at folk følger smittevernrådene, hvordan krisa påvirker økonomien, hvordan informasjon kan nå fram til alle grupper av befolkninga, og så videre.

I det halve året som har gått sida koronaen kom over oss har forskningsmiljøer landet over satt i gang en rekke små og store forskningsprosjekt. Kunnskap fra tidligere forskning er satt i en ny kontekst, og nye studier er gjennomført.

Ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) har vi allerede presentert resultater fra studier om spørsmål som hva som avgjør om folk følger koronarådene, hvordan frivilligheten har bidratt til å håndtere koronakrisa, hvordan det går med de eldre arbeidstakerne på hjemmekontor, og hva likestillingas vilkår er under koronakrisa. Og vi er i gang med nye prosjekter om tillit, om koronaens konsekvenser for økonomi og arbeidsliv, og om beredskapen i samfunnet. 

ISFs digitale arrangement Korona og samfunnet
Onsdag 19. august kl 15 møter Stoltenberg og Almlid forskere fra ISF til en samtale om korona og samfunnet. Sendinga kan ses direkte - og vil også bli gjort tilgjengelig i etterkant.

Kunnskap fra samfunnsvitenskapene trengs både i denne situasjonen, og for å møte andre store samfunnsutfordringer.

Det er viktig å huske at det er nettopp fordi vi over tid hadde bygd opp sterke samfunnsvitenskapelige miljøer, at vi har kunnet møte en ny situasjon raskt. 

Samfunnsforskningas betydning vises godt i denne situasjonen. Skal vi møte samfunnets store utfordringer trengs solid samfunnsforskning. Jeg håper det også reflekteres i departementenes prioriteringer når høstens statsbudsjett legges fram. 

 

Av Tanja Storsul
Publisert 17. aug. 2020 16:19 - Sist endret 17. aug. 2020 16:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

Om bloggen

En blogg om forskning og politikk, og særlig forskningspolitikk av direktør for Insitutt for samfunnsforskning Tanja Storsul.