2020

Sist endret 16. sep. 2022 11:10 av erikakb@uio.no

«Missions» er det nye begrepet i EUs forsknings- og innovasjonspolitikk. Det handler om ambisiøse og konkrete samfunnsoppdrag som forskninga skal nå i samarbeid med andre. Trenger vi norske missions, og hvordan skal de i så fall se ut?

Sist endret 1. juli 2022 09:36 av lenkeretter@localhost

Polariseres det norske samfunnet? Kanskje. Men dette spørsmålet har mange dimensjoner. Derfor har ISF starta et nytt prosjekt for å studere om det norske samfunnet polariseres – og i så fall hvordan, skriver vår direktør Tanja Storsul. 

Sist endret 28. okt. 2020 15:03 av tanjas@uio.no

Debatt om forskning og forskningsresultater er viktig og bra. Samtidig er det viktig at forskning ikke forveksles med politikk. Her er noen tips om hvordan forholdet mellom forskning og politikk kan være mest mulig ryddig. 

Sist endret 17. aug. 2020 16:23 av hegekka@uio.no

Koronasituasjonen stiller samfunnet overfor store utfordringer. Vi trenger ny innsikt og ny kunnskap. Forskning på hvordan korona påvirker samfunnet – og hvordan samfunnet møter pandemien – har stor betydning.

Om bloggen

En blogg om forskning og politikk, og særlig forskningspolitikk av direktør for Insitutt for samfunnsforskning Tanja Storsul.